Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Aktualności

W tym tygodniu w Sądzie Okręgowym w Warszawie zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Mazowieckiego o zadośćuczynienie po stracie męża, ojca w wypadku z 1997r.

Łącznie udało nam się uzyskać dla naszych klientów ponad 220.000zł odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

Kwota ta złożona jest z następujących świadczeń:


Żona:

100 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych i doznaną w związku z tym krzywdę,

10 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 110 000 zł


Córka:

100 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych i doznaną w związku z tym krzywdę,

10 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 110 000 zł


Firma Ubezpieczeniowa na etapie likwidacji szkody przyznała powódkom po 25.000zł uznając te kwoty za odpowiednio wysokie odszkodowanie.

W wyniku skutecznie poprowadzonej sprawy o odszkodowanie, udało się uzyskać dla klientów wysokie zadośćuczynienia za krzywdę, biorąc pod uwagę, że wypadek miał miejsce ponad 21 lat temu.

W tym tygodniu w Sądzie Okręgowym w Lublinie zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Lubelskiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie po stracie córki, siostry w wypadku z 2014r.

Łącznie udało nam się uzyskać dla naszych klientów ponad 452 000zł.

Kwota ta złożona jest z następujących świadczeń:

Matka 130 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej 22 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 172 000 zł

Ojciec 130 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej 16 000zł kosztów pogrzebu 22 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 188 000 zł

Siostra 80 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 12 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 92 000 zł

Udało się uzyskać dla klientów bardzo wysokie odszkodowanie, nawet biorąc pod uwagę, że sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Lublinie, uchodzącym za jeden z tych które zasądzają najwyższe świadczenia w Polsce.

W tym tygodniu w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Lubelskiego o zadośćuczynienie po stracie męża, ojca w wypadku z 2001r.

Łącznie udało nam się uzyskać dla naszych klientów ponad 330.000zł odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.

Kwota ta złożona jest z następujących świadczeń:

Żona: 90 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 12 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 102 000 zł

Córka: 100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 15 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 115 000 zł

Córka: 100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, 15 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 115 000 zł

Firma Ubezpieczeniowa na etapie likwidacji szkody przyznała powódkom po 16.000zł uznając te kwoty za odpowiednio wysokie odszkodowanie.

W wyniku skutecznie poprowadzonej sprawy o odszkodowanie, udało się uzyskać dla klientów wysokie zadośćuczynienia za krzywdę, biorąc pod uwagę, że wypadek miał miejsce ponad 18 lat temu.

W lutym 2019r wygraliśmy 850 000 zł odszkodowania, dla żony, dzieci, rodziców za śmierć męża, ojca, syna w wypadku drogowym przed Sądem Okręgowym w Białymstoku.

Wypadek w którym śmierć poniósł bliski powodów miał miejsce w 2017r w woj. Podlaskim. Sąd zasądził w przypadku żony i dzieci siedmiokrotnie wyższe odszkodowanie od tego wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeń a w przypadku rodziców pięciokrotnie wyższe.

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia:

Żona

150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

40 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

20 000 zł odsetek ustawowych.

10 000 zł koszty pogrzebu.

Łącznie około 220 000 zł

Córka

150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

40 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

25 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 215 000 zł

Syn

150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

40 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

25 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 215 000 zł

Matka

80 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 88 000 zł

Ojciec

80 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 88 000 zł

W styczniu 2019r skutecznie odwołaliśmy się od wyroku Sądu I Instancji w sprawie o odszkodowanie po śmierci 4 osób bliskich w wypadku drogowym z 1998r.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku przyznał nam rację, stwierdził że Sąd I Instancji niesłusznie oddalił roszczenia powodów o zadośćuczynienie po śmierci 4 osób bliskich uznając, iż powodowie nie wykazali zasady odpowiedzialności cywilnej PZU.

Sąd II instancji stwierdził, iż odpowiedzialność PZU nie pozostawia żadnych wątpliwości o czym świadczą dwie decyzje z 1998 i 1999r potwierdzające wypłaty kosztów pogrzebu z polisy OC - dla jednej z powódek za pogrzeb syna, synowej i dwojga wnuków.

Po uchyleniu wyroku sprawa wróciła do Sądu I Instancji i ten Sąd zdecyduje o wysokości zadośćuczynień dla 4 powodów.

Problemem w tej sprawie był brak akt karnych, które po ustawowym okresie przechowywania zostały zniszczone.

Adwokat czy Radca Prawny specjalizujący się w sprawach o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej, uzyska najwyższe możliwe odszkodowanie w danej sprawie, a najczęściej poprowadzi sprawę o odszkodowanie z wypadku drogowego za 2-3 razy niższe wynagrodzenie od tak zwanych firm odszkodowawczych.

W tym miesiącu zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Mazowieckiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie po stracie rodziców w wypadku z 1997 r.

Łącznie udało nam się uzyskać dla naszych klientów niemal 1 200 000 zł.

Kwota ta złożona jest z następujących świadczeń:

Syn: 300 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 50 000 zł odszkodowania. 50.000zł odsetki Łącznie około 400 000 zł

Córka: 300 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 50 000 zł odszkodowania. 50.000zł odsetki Łącznie około 400 000 zł

Córka: 300 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 50 000 zł odszkodowania. 50.000zł odsetki Łącznie około 400 000 zł

Wyrok nie jest prawomocny.

http://morlewski.pl/nasze-sprawy

W październiku 2018r w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Mazowieckiego o odszkodowanie i zadośćuczynienie po stracie osób bliskich w wypadku drogowym z 2006 r.

Łącznie udało nam się uzyskać dla naszych klientów niemal 1.780.000 zł odszkodowania.

Kwota ta złożona jest z następujących świadczeń:

Mąż, Syn, Ojciec 440 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 40 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Łącznie około 480 000 zł

Córka, Siostra, Wnuczka 420 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 30 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Łącznie około 450 000 zł

Mąż, Dziadek, Teść 190 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 110 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Łącznie około 300 000 zł

Syn 95 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Łącznie około 95 000 zł

Syn, Brat 165 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 85 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Łącznie około 250 000 zł

Córka 175 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 20 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Łącznie około 195 000 zł

To drugi najwyższy wyrok w naszej dotychczasowej pracy. Skuteczna pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania z wypadku drogowego.

http://morlewski.pl/nasze-sprawy

W 2018r w Sądzie Okręgowym w Płocku zakończyła się sprawa naszych klientów z woj. Mazowieckiego o zadośćuczynienie po stracie rodziców w wypadku drogowym z 1999r.

Łącznie udało nam się uzyskać dla naszych klientów niemal 1.650.000zł.

Kwota ta rozkłada się na następujące świadczenia:

Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Syn 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Córka 160 000 zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. 19 000 zł odsetek ustawowych. Łącznie około 179 000 zł

Jest to trzeci najwyższy wyrok w naszej dotychczasowej pracy.

http://morlewski.pl/nasze-sprawy

Dnia 21 marca 2019r

Sąd Najwyższy - Potrącenie rowerzystki, 70% przyczynienie zmarłej matki i żony w sprawie o odszkodowanie za śmierć w wypadku drogowym.

Sądy poszczególnych instancji w sprawie o odszkodowanie po śmierci matki i żony poddawały ocenie zachowanie zmarłej rowerzystki.

Powodowie mąż i 7 małoletnich dzieci.

Sąd Najwyższy podwyższył zadośćuczynienia do:

120.000zł dla młodszych dzieci - 70% = 36.000zł

100.000zł dla starszych dzieci - 70% = 30.000zł

https://www.rp.pl/…/303209921-Sad-Najwyzszy-przyczynienie-s…

ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE RENTA skorzystaj z profesjonalnej pomocy Radcy Prawnego z Lublina by skutecznie uzyskać najwyższe odszkodowanie.

Dnia 23 lutego 2019r

Wygraliśmy sprawę apelacyjną dla naszych klientów przed Sądem Okręgowym w Radomiu Wydziałem Karnym w sprawie wypadku drogowego z 2017r w woj. Mazowieckim.

Przedstawiliśmy skuteczne zarzuty i dzięki naszej apelacji Sąd zakazał prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych sprawcy wypadku na okres 3 lat.

Wcześniej ani Policja, ani Prokuratura ani Sąd I Instancji nie dostrzegły zagrożenia płynącego z pozostawienia sprawcy uprawnień, w szczególności dotyczących prowadzenia pojazdów ciężarowych, którym to pojazdem sprawca doprowadził do śmiertelnego wypadku.

Obecnie trwa sprawa naszych klientów o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci męża, ojca, syna, brat.


Adwokat czy Radca Prawny specjalizujący się w sprawach o odszkodowanie, uzyska najwyższe możliwe odszkodowanie w danej sprawie, a najczęściej poprowadzi sprawę o odszkodowanie z wypadku drogowego za 2-3 razy niższe wynagrodzenie od tak zwanych firm odszkodowawczych.

Dnia 26 listopada 2018r.

W listopadzie 2018r wygraliśmy 11 sprawę na kwotę ponad jeden milion złotych odszkodowania dla bliskich z jednego wypadku drogowego. W sprawie o odszkodowania starali się żona, dwoje dzieci, matka, rodzeństwo.

W sprawach o odszkodowania z wypadków śmiertelnych charakteryzuje nas wysoka skuteczność prowadzonych spraw i uzyskiwane bardzo wysokie odszkodowania.

Radca Prawny specjalizujący się w odszkodowaniach to gwarancja skuteczności.

Dnia 9 września 2018r.

Sąd Najwyższy w sprawie o odszkodowanie z wypadku drogowego uznał, że przyczynienie za brak zapiętych pasów bezpieczeństwa nie może być wyższe niż 30%.

Nie można uznać, że kierowca naruszający zasady bezpieczeństwa umyślnie, jest winny tak samo jak pasażer jadący bez pasów, nie można winy pasażera ustalić na poziomie 50%.

https://www.rp.pl/…/308079938-Pasazer-nie-zapial-pasow-stra…

Chcesz uzyskać wysokie odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, zastanawiasz się nad wyborem pełnomocnika do sprawy o odszkodowanie, zadzwoń, bezpłatnie analizujemy dokumenty, ocenimy sprawę, udzielimy wstępnych, bezpłatnych porad prawnych.

Z pomocą Radcy Prawnego masz duże szanse na uzyskanie wysokiego odszkodowania od Firmy Ubezpieczeniowej, prowadzimy sprawy o odszkodowanie w całej Polsce.

Dnia 12 listopada 2018r.

Najwyższe dotychczas uzyskane przez naszą Kancelarię Radcy Prawnego odszkodowanie dla jednej osoby to 850.000zł.

Takie odszkodowanie łączne uzyskał niespełna 2 letni w dniu wypadku drogowego chłopiec, nasz klient, za śmierć rodziców w wypadku drogowym z 1999r.

Jest to jedno kilku najwyższych odszkodowań przyznanych jednej osobie przez Sąd Okręgowy w Lublinie.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Usługi

Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl

Bezpłatna konsultacja