Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Nasze sprawy

1 045 000 odszkodowania lublin

Rodzaj szkody

Odszkodowania Lublin

Wysokość uzyskanego odszkodowania:

1 045 000 zł, słownie jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych

Uprawnieni do roszczeń:

Syn, Ojciec, Teść

Odpowiedzialność:

PZU

Czas trwania sprawy:

24 miesiące

Opis zdarzenia:

Odszkodowania powypadkowe Zamość:

W 1999r w okolicy Zamościa doszło do wypadku komunikacyjnego w którym zginęły trzy osoby.

Najciekawsze kwestie prawne:

Odszkodowania Radca Prawny Lublin:

Na etapie likwidacyjnym po zgłoszeniu szkody pozwany odmówił wypłaty powodom jakichkolwiek świadczeń, uzasadniając swoją decyzję nie uznawaniem roszczeń z art. 448 KC w zw. z art. 24 §1 KC.

Odszkodowania komunikacyjne ugoda:

Ponadto w stosunku do małoletniego powoda pozwany powoływał się na zawartą w imieniu małoletniego ugodę z 28 grudnia 1999r na mocy której wypłacił pozwanemu małoletniemu 50.000zł.

Adwokat Odszkodowania Zamość:

Radca Prawny od odszkodowań po analizie sprawy i dokumentu ugody stwierdził, że w Sądzie bez problemu uda się unieważnić ugodę zawartą 15 lat wcześniej. W toku sprawy doprowadziliśmy do jej bezwzględnej nieważności. Powołaliśmy się na brak zgody sądu rodzinnego na dokonanie przez opiekuna prawnego czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności dotyczących majątku małoletniego (zawarcie w imieniu małoletniego ugody wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń na przyszłość).

Odszkodowania za stratę rodziców w wypadku:

Sąd w uzasadnieniu podkreślił że zgodnie z tym co udowodniliśmy krzywda małoletniego jest ogromna i wymaga odpowiednio wysokiej rekompensaty a dobra osobiste na które powoływaliśmy się w pozwie tj. rodzina i więzi rodzinne są dobrami szczególnie chronionymi a zwłaszcza przez Konstytucje i od dawna uznanymi w doktrynie mimo braku uwzględnienia w art. 23 KC. Na co nie trafnie powoływał się pozwany

Mimo iż pozwany wniósł apelację z wartością przedmiotu zaskarżenia 480.000zł apelacja ta okazała się bezzasadna, zgodnie z naszymi przewidywaniami.

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia:

Syn

500 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli stratę obojga rodziców.

200 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

150 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 850 000 zł

Teść, Ojczym

100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli 50.000zł za śmierc każdego dziecka.

50 000 zł odszkodowania łącznie.

45 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 195 000 zł

Uwagi

Odszkodowania powypadkowe:

Dobry radca prawny zajmujący się odszkodowaniami dokona dokładnej analizy twojej sytuacji prawnej, w niniejszej sprawie o odszkodowanie po śmierci rodziców w wypadku, trzy Kancelarie Odszkodowawcze stwierdziły, ,,nic już więcej nie da się zrobić bo jest ugoda,,.

Odszkodowania Lublin opinie:

Bardzo dobre poprowadzenie sprawy o odszkodowanie przez Radcę Prawnego wyspecjalizowanego w odszkodowaniach dla naszych klientów pozwoliło nam pozyskać dwie kolejne sprawy odszkodowawcze, inni potencjalni klienci zapytali poszkodowanych o opinię na temat naszej pracy, za docenienie naszego zaangażowania i skuteczności jesteśmy bardzo wdzięczni.

R. Pr. Sławomir Morlewski

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Bezpłatna konsultacja