Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Nasze sprawy

1 045 000

Rodzaj szkody

Śmierć osób bliskich w wypadku komunikacyjnym, rodziców, pasierba, synowej.

Wysokość uzyskanego odszkodowania:

1 045 000 zł, słownie jeden milion czterdzieści pięć tysięcy złotych

Uprawnieni do roszczeń:

Syn, Ojciec, Teść

Odpowiedzialność:

PZU

Czas trwania sprawy:

24 miesiące

Opis zdarzenia:

W 1999r w miejscowości R. koło Ch. doszło do wypadku komunikacyjnego w którym zginęły trzy osoby. Kierująca FU nie dostosowała prędkości jazdy do panujących na drodze warunków, wpadła w poślizg i doprowadziła do zderzenia czołowego z samochodem ciężarowym. W efekcie zarówno kierująca pojazdem osobowym jak i dwóje pasażerów zginęli na miejscu, nasz 2 letni wówczas klient doznał poważnych obrażeń ciała.

Najciekawsze kwestie prawne:

Na etapie likwidacyjnym po zgłoszeniu szkody pozwany odmówił wypłaty powodom jakichkolwiek świadczeń, uzasadniając swoją decyzję nie uznawaniem roszczeń z art. 448 KC w zw. z art. 24 §1 KC.

Ponadto w stosunku do małoletniego powoda pozwany powoływał się na zawartą w imieniu małoletniego ugodę z 28 grudnia 1999r na mocy której wypłacił pozwanemu małoletniemu 50.000zł.

Od początku wiedzieliśmy że podważymy zawartą przed laty ugodę i nie jest ona przeszkodą do dochodzenia roszczeń. W toku sprawy doprowadziliśmy do jej bezwzględnej nieważności. Powołaliśmy się na brak zgody sądu rodzinnego na dokonanie przez opiekuna prawnego czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności dotyczących majątku małoletniego (zawarcie w imieniu małoletniego ugody wraz ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń na przyszłość).

Sąd w uzasadnieniu podkreślił że zgodnie z tym co udowodniliśmy krzywda małoletniego jest ogromna i wymaga odpowiednio wysokiej rekompensaty a dobra osobiste na które powoływaliśmy się w pozwie tj. rodzina i więzi rodzinne są dobrami szczególnie chronionymi a zwłaszcza przez Konstytucje i od dawna uznanymi w doktrynie mimo braku uwzględnienia w art. 23 KC. Na co nie trafnie powoływał się pozwany

Mimo iż pozwany wniósł apelację z wartością przedmiotu zaskarżenia 480.000zł apelacja ta okazała się bezzasadna, zgodnie z naszymi przewidywaniami.

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia:

Syn

500 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli stratę obojga rodziców.

200 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

150 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 850 000 zł

Teść, Ojczym

100 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę czyli 50.000zł za śmierc każdego dziecka.

50 000 zł odszkodowania łącznie.

45 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 195 000 zł

Uwagi

dobry radca prawny zajmujący się odszkodowaniami, odszkodowanie po śmierci rodziców w wypadku, odszkodowanie po śmierci syna w wypadku, radca prawny odszkodowania komunikacyjne, odszkodowania bezpłatne porady prawne, zadośćuczynienie po śmierci matki, zadośćuczynienie po śmierci ojca, zadośćuczynienie po śmierci matki, sąd okręgowy w lublinie odszkodowanie, radca prawny od odszkodowań, adwokat odszkodowania komunikacyjne, radca prawny odszkodowania zamość, radca prawny odszkodowania lublin, radca prawny odszkodowania chełm, radca prawny odszkodowania chełm, odszkodowania powypadkowe lublin, odszkodowania rejowiec, odszkodowania rejowiec, odszkodowania po śmierci bliskich lublin, rekordowe odszkodowanie, większe odszkodowanie,

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Usługi

Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl

Bezpłatna konsultacja