Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Radca prawny odszkodowania Gdańsk, Elbląg

150 000 zl odszkodowania!

Nasze sprawy

Rodzaj szkody

Odszkodowania Gdańsk, Odszkodowania Elbląg

Wysokość uzyskanego odszkodowania:

150 000 zł, słownie Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych złotych

Uprawnieni do roszczeń:

Matka, rodzeństwo

Odpowiedzialność:

PZU

Czas trwania sprawy:

30 miesięcy

Opis zdarzenia:

Odszkodowania Radca Prawny Gdańsk - wypadki drogowe:

W 1998 w okolicy Gdańska doszło do wypadku drogowego w którym zginęły 4 osoby, bliscy naszych klientów.

To zdarzenie spowodowało, że klienci zdecydowali się na dochodzenie odszkodowania z pomocą Radcy Prawnego od odszkodowań, najpierw skorzystali z bezpłatnych konsultacji w sprawach o odszkodowanie, po spotkaniu i rozmowie zaufali nam i powierzyli prowadzenie sprawy o odszkodowanie przed Sądem Rejonowym w Iławie.


Odszkodowania Radca Prawny Gdańsk:

W styczniu 2019r skutecznie odwołaliśmy się od wyroku Sądu I Instancji w Iławie w sprawie o odszkodowanie po śmierci 4 osób bliskich w wypadku drogowym z 1998r.

Sąd Okręgowy w Elblągu w wyniku naszej skutecznej apelacji przyznał nam rację, stwierdził że Sąd I Instancji w Iławie niesłusznie oddalił roszczenia powodów o odszkodowanie po śmierci 4 osób bliskich uznając, iż powodowie nie wykazali zasady odpowiedzialności cywilnej PZU.

Problemem w tej sprawie był brak akt karnych, które po ustawowym okresie przechowywania zostały zniszczone.


Adwokat odszkodowania Gdańsk:

Sąd II instancji w wyniku skutecznej apelacji Radcy Prawnego specjalizującego się w sprawach o odszkodowanie po śmierci osób bliskich stwierdził, iż odpowiedzialność odszkodowawcza PZU nie pozostawia żadnych wątpliwości o czym świadczą dwie decyzje z 1998 i 1999r potwierdzające wypłaty kosztów pogrzebu z polisy OC - dla jednej z powódek za pogrzeb syna, synowej i dwojga wnuków.

Po uchyleniu wyroku sprawa wróciła do Sądu I Instancji w Iławie i ten Sąd zdecyduje o wysokości zadośćuczynień dla 4 powodów.

Problemem w tej sprawie był brak akt karnych, które po ustawowym okresie przechowywania zostały zniszczone.

Po uchyleniu wyroku Sąd I instancji w Iławie przyznał z pomocą Radcy Prawnego od odszkodowań świadczenia odszkodowawcze dla powodów.

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia:

Matka, Babcia, Teściowa

65 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

10 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 75 000 zł

Siostra

35 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

5 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 40 000 zł

Brat

35 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

5 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 40 000 zł

Uwagi
Odszkodowania powypadkowe Gdańsk:

Po uchyleniu wyroku Sąd I instancji w Iławie przyznał z pomocą Radcy Prawnego od odszkodowań świadczenia odszkodowawcze dla powodów:

Matka, Teściowa, Babcia 55 000zł odszkodowania

Siostra, Bratowa, Ciocia 30 000zł odszkodowania

Siostra, Bratowa, Ciocia 30 000zł odszkodowania

z odsetkami od dnia wyroku - co niestety nie było dla powodów korzystne i postanowiliśmy wnieść apelację w zakresie odsetek, by Sąd II Instancji zasądził je od 31 dnia od zgłoszenia szkody.

PZU również zaskarżyło wyrok SR w Iławie co do zasady jak i wysokości odszkodowania.


Odszkodowania Elbląg pomoc Adwokata:

Sąd Okręgowy w Elblągu 31.7.2019 r zmienił wyrok zgodnie z naszą apelacją i oddalił Apelację PZU po niemal 30 miesiącach sprawa zakończyła się prawomocnie.

W jednej sprawie skutecznie dwukrotnie odwoływaliśmy się od wyroku - Radca Prawny od odszkodowań, to najlepsze zabezpieczenie twoich interesów w sprawach o odszkodowanie.


Adwokat odszkodowania powypadkowe Włocławek:

Adwokat czy Radca Prawny specjalizujący się w sprawach o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej, uzyska najwyższe możliwe odszkodowanie w danej sprawie, a najczęściej poprowadzi sprawę o odszkodowanie z wypadku drogowego za 2-3 razy niższe wynagrodzenie, prowizję od tak zwanych firm odszkodowawczych.

Reprezentujemy klientów w sprawach o odszkodowanie w obszarze apelacji Gdańskiej, czyli z okolic miast Gdańsk, Elbląg, Toruń, Bydgoszcz, Iława, Włocławek, Lipno.

R. Pr. Sławomir Morlewski

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna