Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Usługi

Odszkodowania
za obrażenia ciała

Prawo Odszkodowań

Odszkodowania za urazy ciała doznane w wypadkach drogowych:

-usługi w ramach odszkodowań komunikacyjnych świadczone przez Kancelarię Radcy Prawnego Sławomira Morlewskiego,

-wypadek drogowy, odszkodowanie z OC sprawcy z pomocą radcy prawnego lub adwokata,

-świadczenia odszkdodowawcze po wypadku drogowym za urazy ciała,

-zakres terytorialny udzielanej pomocy prawnej w sprawach o odszkdodowanie za doznane urazy ciała,

-reprezentacja poszkodowanych w wypadkach w sprawach karnych z wypadków drogowych, w których poszkodowani doznali obrażeń ciała,

-darmowe porady prawne w sprawach o odszkodowanie za uszkodzenie ciałą,

-przykłady uzyskanych odszkodowań za urazy ciała przez radcę prawnego od spraw odszkodowawczych.Art. 444. [Szkoda na osobie]
§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.
Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.
§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.


Art. 445. [Zadośćuczynienie]
§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.
§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego.

Radca Prawny sprawy o odszkodowania za obrażenia ciała:

Witam Państwa na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Morlewskiego. Nasza Kancelaria od 13 lat profesjonalnie udziela pomocy prawnej poszkodowanym w wypadkach drogowych. W odróżnieniu od firm odszkodowawczych, w naszej Kancelarii pomocy prawnej udzielają tylko prawnicy profesjonalni - Adwokat, Radca Prawny. W imieniu i na rzecz poszkodowanych dochodzimy roszczeń odszkodowawczych, za urazy ciała doznane w wypadkach drogowych.

Prowadzimy tylko sprawy o odszkodowanie:

-za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym,

-za urazy ciała doznane w wypadku drogowym,

-sprawy karne przeciwko sprawcom wypadków drogowych.


Dochodzenie odszkodowań po wypadku drogowym:

O odszkodowania dla naszych klientów występujemy do Firm Ubezpieczeniowych (przykładowo PZU, Warta, Uniqa), w których polisę OC miał sprawca wypadku (actio directa) lub bezpośrednio do sprawców wypadku (w sprawach karnych).

Pomoc oferowana przez naszą Kancelarię ma charakter kompleksowy:

-postępowanie likwidacyjne przed Firmą Ubezpieczeniową, zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych,

-sprawa cywilna o odszkodowanie,

-sprawa karna przecuwko sprawcy wypadku drogoweg.

We wszystkich sprawach poszkodowany jest reprezentowany przez Radcę Prawnego, Adwokata z ogromnym doświadczeniem w sprawach o odszkodowanie i w sprawach karnych z wypadków drogowych. Nasza pomoc to gwarancja ogromnej jakości.

Wypadek drogowy - zderzenie dwóch pojazdów mechanicznych, potrącenie rowerzysty, pieszego przez pojazd mechaniczny, zderzzenie pojazdu z mtorem, motocyklem, zderzenie z pojazdami ciężarowymi, itp.

Każdy pojazd mechaniczny powinien mieć polisę OC, jeżeli jej nie ma to w grę wchodzi odpowiedzialność UFG, PBUK.Wypadek drogowy - odpowiedzialność karna z Kodeksu Karnego, art. 177 KK i 178 KK:


Art. 177. [Spowodowanie wypadku komunikacyjnego]

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.


Art. 178. [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku]

§ 1. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

„Wypadkiem jest zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, wynikające z naruszenia zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest spowodowanie nieumyślnie obrażeń ciała, powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia na okres dłuższy niż 7 dni albo śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na jego zdrowiu (R.A. Stefański, Wypadek w komunikacji jako przestępstwo w nowym kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1998/10, s. 47).”Odszkdodowanie za urazy ciała - świadczenia odszkodowawcze:

W iminiu poszkodowanych w wypadku drogowym, którzy doznali obrażeń ciała, występujemy o następujące świadczenia:

-zwrot kosztów leczenia

-zwrot za dojazdy bliskich i poszkodowanego do placówek medycznych, na rehabilitacje, konsultacje itp,

-zwrot kosztów lepszego żywienia,

-zwrot kosztów opieki,

-zwrot za uszkodzone w wypadku drogowym przedmioty,

-renty, za zwiększone potrzeby, zmniejszone zdolności zarobkowania

-odszkodowanie

-zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.


Zakres terytorialny udzielanej pomocy prawnej w sprawach o odszkodowania za urazy ciała:

Sprawy o odszkodowania za śmierć osoby bliskiej prowadzimy na terenie całego kraju.

Sprawy o odszkodowania za urazy ciała prowadzimy co do zasady również na terenie całego kraju, ale w przypadkach mniejszych szkód (poniżej 50.000zł), zdarza się, że nie podejmujemy się prowadzenia spraw, a polecamy współpracującą Kancelarię Adwokacką lub Kancelarię Radcy Prawnego blisko miejsca zamieszkania poszkodowanych.

Poszkodowany w ramch darmowych porad prawnych dla spraw o odszkodowanie może skontaktować się z Radcą Prawnym lub Adwokatem naszej Kancelarii i bezpłatnie dowiedzieć się jakiej wysokości odszkodowanie komunikacyjne jest możliwe w jego przypadku.

Prowadzimy sprawy min. na terenie Apelacji:


-Lubelskiej - czyli w obszarze właściwości Sądów Okręwgowych w Zamościu, Lublinie, Radomiu, Siedlcach.

Prowadzimy również sprawy o odszkodowania powypadkowe w Sądach Rejonowych podległych pod wskazane Sądy Okręgowe np. Biłgoraj, Biała Podlaska, Hrubieszów, Chełm, Krasnystaw, Tomaszów Lubelski, Ryki, Garwolin, Puławy, Radzyń Podlaski, Lubartów, Zwoleń, Zamościu, Lublinie, Radomiu, Siedlcach.

Prowadzimy sprawy dla poszkodowanych zamieszkałych w tych powiatach.


-Warszawskiej - czyli w obszarze właściwości Sądów Okręwgowych w Warszawie.

Prowadzimy również sprawy o odszkodowania powypadkowe w Sądach Rejonowych podległych pod wskazane Sądy Okręgowe np.

Prowadzimy sprawy dla poszkodowanych zamieszkałych w tych powiatach.


-Białostockiej - czyli w obszarze właściwości Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Olsztyn, Ostrołęka.

Prowadzimy również sprawy o odszkodowania powypadkowe w Sądach Rejonowych podległych pod wskazane Sądy Okręgowe np. Białystok, Bielsk Podlaski, Sokółka, Grajewo, Łomża, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Augustów, Ełk, Olecko, Suwałki, Ostrołęka, Ostrowia Mazowiecka, Przasnysz, Pułtusk, Wyszków, Bartoszyce, Biskupiec, Giżycko, Olsztyn, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Nidzica, Pisz, Szczytno.

Prowadzimy sprawy dla poszkodowanych zamieszkałych w tych powiatach.Radca Prawny wypadek drogowy, sprawa karna, Adwokat:

Praktycznie każdego klienta, który doznał urazów ciała w wypadku drogowym, reprezentujemy w sprawie karnej dotyczącej wypadku drogowego - art. 177 KK w zw. z art. 178 KK.

Wyjątkiem są sytuacje, gdy sprawcą wypadku i szkody jest osoba bliska dla poszkodowanego. Bardzo często poszkodowani nie chcą wówczas by reprezentować ich w sprawie karne.

W sprawach karnych zawsze naszych klientów reprezentuje Adwokat lub Radca Prawny, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie w sprawach wypadków komunikacyjnych.Odszkodowanie za urazy ciała darmowa porada prawna:

Dla poszkodowanych w wypadkach drogowych (śmierć osoby bliskiej, obrażenia ciała) nasza Kancelaria oferuje darmowe porady prawne adwokatów i radców prawnych.

Darmowe porady prawne pozwalają uzyskać poszkodowanym odpowiedzi na najbardziej istotne dla nich pytania przed prowadzeniem sprawy o odszkodowanie powypadkowe, np: jakie wynagrodzenie za prowadzenie sprawy o odszkodowanie pobiera adwokat, radca prawny, firma odszkodowawcza, ile trwa sprawa o odszkodowanie na etapie likwidacji szkody i procesu sądowego, jakie odszkodowanie komunikacyjne można uzyskać w danym przypadku przy danych obrażeniach ciała, kosztach leczenia, stylu życia, sposobie zarobkowania, czy sprawca wypadku będzie ponosił odpowiedzialność z ,,własnej kieszeni,, kiedy przedawnia się sprawa o odszkodowanie, czy muszę być w sądzie na sprawie o odszkodowanie, jak ustala się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, czy będę przesłuchiwany w sprawie karnej, w sądzie, w prokuraturze, na policji.

Darmowe porady prawne w przypadku odszkodowań mają formę telefonicznej porady, bezpłatnych konsultacji mailowych, przez komunikatory, osobistych konsultacji w Kancelarii w Warszawie lub w miejscu zamieszkania poszkodowanych. Warto z nich skorzystać, bo wiedza Radcy Prawnego lub Adwokata pozwoli rozwiać wątpliwości poszkodowanych w wypadkach i zwiększyć swiadomość ich praw.


Odszkodowania powypadkowe za obrażenia ciała, przykłady:

A. 1 920 000zł odszkodowania za porażenie czterokończynowe doznane w wyniku wypadku drogowego:

-1 200 000zł zadośćuczynienie za doznaną krzwdę,

-260 000zł odszkodowania, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacja, koszty opieki, dojazdów, przerobienie mieszkania

-420 000zł odsetek za opóźnienie,

-8 000zł miesiecznie świadczeń rentowych,

-30 000zł kosztów sądowych.

-Sprawa o odszkodowanie SO w Lublin, wypadek drogowy.


B. 380 000zł odszkodowania za liczne złamania w wyniku wypadku:

-200 000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

-90 000zł odszkodowania, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów, itd.

-70 000zł odsetki

-20 000zł koszty sądowe.

-Sprawa o odszkodowanie SA Białystok wypadek drogowy.


C. 190 000zł odszkodowania za złamania kości podudzia:

-160 000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

-20 000zł odszkodowania, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów, itd.

-10 000zł koszty sądowe.

-Sprawa o odszkodowanie SO w Zamość, wypadek drogowy.


D. 40 000zł odszkodowania za złamaną rękę w wyniku wypadku na nieodśnieżonym chodniu:

-30 000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę

-10 000zł odszkodowania, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, dojazdów, itd.

-Sprawa zakończona ugodą przedsądową, Zamość.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna