Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Radca prawny odszkodowania Łomża, Białystok

1 200 000 zl odszkodowania!

Nasze sprawy

Rodzaj szkody

Śmierć męża, ojca, syna, brata w wypadku drogowym.

Wysokość uzyskanego odszkodowania:

1 200 000 zł, słownie Milion dwieście tysięcy złotych złotych

Uprawnieni do roszczeń:

Żona, 2 Dzieci, Rodzice, 6 Rodzeństwa.

Odpowiedzialność:

Link4

Czas trwania sprawy:

28 miesięcy

Opis zdarzenia:

Adwokat odszkodowania Łomża - wypadek drogowy, darmowe porady prawne w sprawie o odszkodowanie:

Wypadek drogowy, w którym śmierć poniosła osoba bliska dla powodów miał miejsce w okolicach Łomży w 2017r. Pojazd osobowy zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym. W wyniku wypadku dwie młode osoby zginęły (kierowca i pasażer pojazdu osobowego). Sprawa karna w przedmiocie tego wypadku została umorzona z powodu śmierci sprawcy zdarzenia.

Podczas spotkania Radcy Prawnego z rodziną zmarłego, obejmującego darmowe porady prawne w sprawach odszkodowawczych, udało nam się przekonać poszkodowanych, że warto nam zaufać i zlecić dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, nie bez znaczenia były dobre opinie dotychczasowych klientów w sprawach o odszkodowania za śmierć bliskiej osoby.

Podczas darmowych porad prawnych z zakresu odszkodowań poszkodowani dowiedzieli się:

-o jakie świadczenia odszkodowawcze mogą wystąpić, po śmierci męża, ojca, syna, brata,

-przed jakim Sądem odbędzie się sprawa o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, w tym przypadku sprawy były prowadzone przed Sądem Okręgowym w Łomży, Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i Sądem Rejonowym w Wysokim Mazowieckiem.

-jakiej wysokości świadczenia odszkodowawcze przysługują rodzinie po wypadku śmiertelnym męża, ojca, syna, brata, w danych okolicznościach faktycznych (każda sprawa o odszkodowanie ma własne, indywidualne okoliczności faktyczne, które odróżniają ją od innych nawet podobnych spraw - przykładowo, inne zadośćuczynienie otrzyma brat bliżniak za śmierć w wypadku drogowym brata bliżniaka a inne brat za śmierć brata, jednego z 7 rodzeństwa.

-jaka jest różnica miedzy prowadzeniem sprawy o odszkodowanie przez radcę prawnego od odszkodowań lub adwokata od odszkodowań a przez firmę odszkodowawczą, brak pośrednictwa, osobista odpowiedzialność, umowa z adwokatem a nie ze Sp. Z o. o., inna wysokość prowizji za skuces (zdecydowanie bardziej korzystna dla poszkodowanych),

-jakie świadczenia można uzyskać w SO w Łomży, Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach, Ostrołęce - czyli Sądach należących do właściwości apelacji białostockiej.

-ile trwa sprawa o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w Sądach Apelacji Białostockiej.

Spotkanie z klientami trwało około 3 godzin, podczas spotkania klienci otrzymali wyczerpujące porady prawne na temat sprawy odszkodowawczej, ich świadomość sytuacji prawnej znacznie się zwiększyła, co pozwoliło im podjąć dobrą decyzję co do zlecenia sprawy o dochodzenie odszkodowań po wypadku bliskiej osoby.


Najciekawsze kwestie prawne:

Zaniżone odszkodowanie przez Link 4:

Na etapie po zgłoszeniu szkody przez Radcę Prawnego Link 4 uznało, że należnym odszkodowaniem dla bliskich zmarłego są następujące świadczenia:

Żona 30.000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Syn 30.000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Córka 16.000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Matka 20.000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Ojciec 20.000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Rodzeństwu Link 4 przyznało po około 6.500zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu tragicznej śmierci brata.

Świadczenia odszkodowawcze wypłacone przez ubezpieczyciela były rażąco niskie względem tego jakie świadczenia realnie można uzyskać na drodze sądowej.

Od początku klienci byli świadomi, że skierowanie sprawy o odszkodowanie na drogę sądową będzie koniecznością. Sprawy żony, dzieci, rodziców były prowadzone przed SO w Łomży. A sprawa rodzeństwa w SR w Wysokim Mazowieckiem.

Sprawa o odszkodowanie komunikacyjne została poprowadzona bardzo skutecznie, z pomocą Radcy Prawnego specjalizującego się w sprawach o odszkodowanie klienci uzyskali bardzo wysokie świadczenia odszkodowawcze.

Sąd zasądził w przypadku żony, dzieci, rodzeństwa siedmiokrotnie wyższe odszkodowanie od tego wypłaconego przez Zakład Ubezpieczeń a w przypadku rodziców pięciokrotnie wyższe.

Dla naszych Klientów uzyskaliśmy następujące świadczenia:

Żona

150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

50 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

25 000 zł odsetek ustawowych.

10 000 zł koszty pogrzebu.

Łącznie około 235 000 zł

Córka

150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

40 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

35 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 225 000 zł

Syn

150 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

40 000 zł odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

30 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 220 000 zł

Matka

80 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

11 000 zł odsetek ustawowych.

1 000 zł koszty pogrzebu.

Łącznie około 92 000 zł

Ojciec

80 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

11 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 91 000 zł

Brat

40 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 48 000 zł

Brat

40 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 48 000 zł

Siostra

40 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 48 000 zł

Siostra

40 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 48 000 zł

Siostra

40 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 48 000 zł

Siostra

40 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

8 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 48 000 zł

Uwagi

Radca Prawny odszkodowania, Adwokat odszkodowania Białystok, Lomża, Olsztyn, Suwałki, Ostrołęka:

Trafiłeś na stronę naszej Kancelarii, bo zapewne szukasz pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego w sprawie o odszkodowanie powypadkowe - (śmierć osoby bliskiej, obrażenia ciała.

Sprawy o odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy wypadku nie są proste. Ubezpieczyciele mają ogromne pieniędzą, mają więc środki na bardzo dobre Kancelarie Radcowskie i Adwokackie.

Poszkodowani są na gorszej pozycji w ewentualnym procesie sądowym, pomoc profesjonalnego pełnomocnika - adwokat, radca prawny - w takich sprawach jest niezbędna, jeśli chcemy uzyskać bardzo wysokie odszkodowanie.

Siedziba naszej Kancelarii znajduje się w Lublinie i Warszawie, jednak Kancelaria świadczy usługi z prawa odszkodowań na rzecz Klientów z całego kraju, biorąc na siebie wszystkie koszty dojazdów do klientów - dojazdy bez względu na ich ilość, nie obciążają w żaden sposób poszkodowanych (nie raz jest to koszt około 10.000 zł.

Dojazdy w celu należycie starannego prowadzenia sprawy o odszkodowanie nie są problemem, w opisywanej sprawie Radca Prawny prowadzący sprawę o odszkodowanie brał udział w 10 rozprawach o odszkodowanie (SO Łomża, SA Białystok i SR Wysokie Mazowieckie) oraz w około 15 spotkaniach z klientami w ich miejscu zamieszkania.

Wielokrotnie prowadziliśmy sprawy o odszkodowanie na obszarze apelacji białostockiej. Reprezentowaliśmy skutecznie w sprawach o odszkodowanie z wypadku śmiertelnego klientów z rejonu takich miast w województwie podlaskim jak Białystok, Łomża, Suwałki, Zambrów, Siemiatycze, Bielsk Podlaski, Wysokie Mazowieckie - w tych okolicach mamy bardzo dobre opinie klientów za prowadzenie sprawy o odszkodowanie.

Nasi klienci z wypadków drogowych mają zapewnioną pomoc prawną adwokata lub radcy prawnego w sprawie karnej. Reprezentujemy poszkodowanych jako oskarżycieli posiłkowych. Trzeba pamiętać o tym, że sprawcy wypadków najczęściej już w pierwszych kilku dniach od wypadku kierują się do Adwokata lub Radcy Prawnego - w ineteresie poszkodowanych jest dbanie o swoje prawa w sprawie karnej - art. 177 KK, art. 54 KPK.


Pomoc w uzyskaniu odszkodowania Białystok, Łomża, Olsztyn, Ostrołęka, Suwałki Adwokat, Radca Prawny:

Nasza pomoc to gwarancja uzyskania wysokego odszkodowania w danych okolicznościach faktycznych. Znamy bardzo dobrze orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wiemy o jakie kwoty odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w konkretnym wypadku najlepiej wystąpić, możesz liczyć na nasze profesjonalne opinie i analizy w sprawie.

Klientom chcącym uzyskać od nas pomoc prawną w sprawie o odszkodowanie oferujemy darmowe porady prawne odszkodowanie. W sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej czy obrażenia ciała możesz liczyć na darmowe porady prawne Adwokata, Radcy Prawnego - osobiste spotkanie, telefonicznie, mailowo, messenger.

Dzięku bezpłatnym konsultacjom dowiesz się:

-czy możesz uzyskać odszkodowanie w Łomży, Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach, Ostrołęce z pomocą Adwokata od odszkodowań, czy sprawa ,,nadaje,, się do prowadzenia, czy nie nastąpiło przedawnienie, czy nie zachodzą przyczyny egzoneracyjne, czy okoliczności faktycznie pozwalają na uzyskanie przykładowo 100.000zł czy tylko 30.000-40.000zł odszkodowania,

-w jakiej wysokości odszkodowanie realnie możesz uzyskać w SO w Łomży, Białymstoku, Olsztynie, Suwałkach z pomocą Radcy Prawnego zajmującego się odszkodowaniami,

-na co uważać podpisując umowę o dochodzenie odszkodowań, jakie są najczęstsze błędy klientów,

-jakie wynagrodzenie pobiera radca prawny zajmujący się odszkodowaniami w rejonie Łomży, Białegostoku, Olsztyna,

-dlaczego firmy odszkodowawcze oczekują znacznie wyższych prowizji od odszkodowania niż Adwokat od odszkodowań,

Co więcej, możesz liczyć na pomoc radcy prawnego w sprawach pobocznych, związanych z wypadkiem drogowym, w którym zginęła osoba bliska.


Radca Prawny odszkodowania z OC sprawcy - Łomża, Białystok, Suwałki, Olsztyn, Ostrołęka:

Potrzebujesz wsparcia prawnego w sprawie o odszkodowanie? Szukasz adwokata, radcy prawnego by dochodzić należnych Ci świadczeń odszkodowawczych? Prowadzimy sprawy w woj. Podlaskim oraz w Apelacji Białostockiej - SO Białystok, Łomża, Ostrołęka, Olsztyn, Suwałki.

Co bardzo ważne, naszą jedyną specjalizacją są sprawy o odszkodowania z wypadków drogowych, czyli dochodzenie odszkodowania z ubezpieczeń OC sprawcy wypadku ewentualnie w sprawie karnej od sprawcy zdarzenia.

Dobry adwokat od odszkodowań to gwarancja pomocy jakiej szukasz, dowiedz się korzystając z darmowych porad prawnych czy możesz uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę jeżeli osoba Ci bliska zginęła w wypadku komunikacyjnym, na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych masz nawet 20 lat.

W Apelacji Białostockiej uzyskaliśmy następujące przykładowe odszkodowania:

1 200 000zł dla żony, dwójki dzieci, rodziców i 6 rodzeństwa w SO w Łomży i SA w Białymstoku.

670 000zł dla męża i 5 dzieci, 3 rodzeństwa w SO w Ostrołęce, SA w Białymstoku.

480 000zł dla partnerki, córki, rodziców, 2 rodzeństwa w SO w Łomży, SA w Białymstoku.

370 000zł dla mężczyzny, który w wyniku wypadku doznał obrażeń ciała przed SO w Olsztynie, SA w Białymstoku.

Zapraszamy do kontaktu, gwarantujemy najwyższą jakość pomoc prawnej w sprawie o odszkodowanie.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna