Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Odszkodowania za śmierć osoby bliskiej.


Odszkodowanie po wypadku drogowym, w którym zginęła osoba bliska:

Trafiłeś na naszą stronę, bo zapewne szukasz pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego w uzyskaniu odszkodowania po wypadku drogowym.

By uzyskać wysokie odszkodowanie po wypadku drogowym niezbędna jest duża wiedza i doświadczenie, najlepiej dochodzić odszkodowania komunikacyjnego z pomocą Radcy Prawnego i Adwokata, którzy stale prowadzą tego typu sprawy i stanowią one ich jedyną lub główną specjalizację - to gwaranacja najwyższego profesjonalizmu i jakości.

Główna kategorią spraw o odszkodowania jakie prowadzi nasza Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów są sprawy o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym.

Około 80% z ponad 500 spraw, które prowadziliśmy do tej pory dotyczyły śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym. Około 20% to sprawy w których, osoby poszkodowane doznały obrażeń ciała - prowadzimy tylko sprawy o odszkodowania z wypadków drogowych, od 13 lat zajmujemy się tylko takimi sprawami.

W tego typu sprawach o odszkodowanie występuje się do Ubezpieczyciela sprawcy wypadku, ewentualnie do Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.Pomoc Adwokata, Radcy Prawnego po wypadku drogowym:

Pomoc Radcy Prawnego lub Adwokata w sprawach o odszkodowania komunikacyjne to ogromne wsparcie prawne dla poszkodowanego, który najczęściej nie jest prawnikiem. Trzeba mieć na względzie, że sprawy o odszkodowania powypadkowe są złożone etapowo i nie należą do spraw prostych.

Najpierw mamy do czynienia z postępowaniem przygotowawczym w przedmiocie wypadku drogowego - art. 177 KK. Posiedzenie przygotowawcze może mieć formę śledztwa lub dochodzenia. Na tym etapie pomoc adwokata lub radcy prawnego ma ogromne znaczenie - daje możliwość składania wniosków dowodowych o dokonanie czynności śledztwa, analizę akt karnych pod kątem winy, ewentualnego przyczynienia, ustalenia odpowiedzialnego cywilnie za szkodę. Czas trwania od 3 miesięcy do nawet kilku lat.

Następnym etapem sprawy karnej jest proces, w którym poszkodowany ma możliwość występować jako oskarżyciel posiłkowy - rola procesowa dająca ogromne uprawnienia. Dodatkowo na tym etapie można składać wnioski dowodowe, wniosek o nawiązkę, odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które zgodnie z wyrokiem płaci skazany za spowodowanie wypadku drogowego. Czas trwania od około 1 roku do nawet 10 lat lub więcej (mieliśmy takie przypadki, sprawa trwała 11 lat).

O odszkodowanie powypadkowe najczęściej w pierwszym etapie występujemy do ubezpieczyciela sprawcy zgłaszając szkodę (można teoretycznie złożyć od razu pozew do Sądu). Zgłoszenie szkody rozpoczyna etap likwidacji szkody, zmierzający do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, winy za wypadek, związku przyczynowego, rozmiaru szkody i wysokości należenego odszkodowania. Etap ten najczęściej kończy uznanie i decyzja uznaniowa, czasami etap kończy się ugodą, któa kończy postępowanie o odszkodowanie powypadkowe. Czas trwania od 30 dni do nawet kilku lat.

Kolejny etap w drodze do uzyskania odszkodowania, to proces o odszkodowanie na drodze sądowej. Ten etap kończy się wyrokami I instancji i II instancji (wyjątkowo postępowanie przed Sądem Najwyższym). Czas trwania od kilku miesięcy do kilku lat, najdłużej trwające sprawy o odszkodowanie po wypadku jakie prowadziliśmy trwały po 9 lat.Świadczenia odszkodowawcze po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym:

Jednym z pierwszych pytań poszkodowanych jest pytanie: ,,jakie świadczenia mogę uzyskać po śmierci osoby bliskiej,,.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów dla osób, które straciły bliskich w wypadku drogowym, najczęściej występuje z następującymi roszczeniami:

-o zwrot kosztów pogrzebu osoby bliskiej, zakup kwiatów, zniczy, wieńców, odzieży żałobnej,

-o renty dla dzieci zmarłęgo, ewentualnie rodziców lub innych członków rodziny, jeżeli okoliczności faktyczne, to uzasadniają,

-o odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, majątkowej

-o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,

-o odszkodowanie za poniesione koszty leczenia (psycholog, psychiatra, terapeuta)-

-zwrot kosztów pojazdu zastępczego,

-odszkodowanie za uszkodzony pojazd,

To najczęściej występujące roszczenia odszkodowawcze w sprawach o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej. Stany fatyczne spraw wielokrotnie uzasadniają wystąpienie z innymi roszczeniami.Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej art. 446 § 4 KC.

Sprawy o odszkodowania z wypadków drogowych w Polskim porządku prawnych funkcjonują od kilkudziesięciu lat. Na dużą skalę stały się powszechne od około 2009r. Przyczyniła się do tego nowelizacja Kodeksu Cywilnego, w wyniku której został wprowadzony przepis art. 446 § 4 KC.

Przepis ten ma następującą treść:


Art. 446. [Szkody majątkowe wynikające ze śmierci]

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Wprowadzenie tego przepisu spowodowało masowe roszczenia osób, które straciły bliską osobę w wypadku drogowym. Przepis umożliwia uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę osobom najbliższym dla zmarłego w wypadku drogowym.

Przed wprowadzeniem tego przepisu o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym występowali najczęściej małżonkowie i małoletnie dzieci czasami rodzice zmarłych w wypadku drogowym. W Kodeksie Cywilnym znajduje sie art. 448 KC, który dawał możliwość wystąpienia o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Po 2008r właśnie w oparciu o ten przepis występowały o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę osoby, które straciły bliskich w wypadkach drogowych w latach 1996 - 2008r.


Kto może uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej:

O zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej może wystąpić każdy, ale nie każdemu Sąd przyzna zadośćuczynienie.

Przepis mówi o najbliższych członkach rodziny zmarłęgo, ale orzecznictwo w swojej wykładni wskazało, że od stopnia pokrewieństwa ważniejszy jest, rzeczywisty układ faktycznych relacji.

By uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej trzeba wykazać odpowiedni stopień krzywdy po śmierci osoby bliskiej, odpowiednią więż emocjonalną, wpływ życia osoby, która zginęła w wypadku drogowym na życie poszkodowanego.

W naszej pracy mieliśmy przypadek, że zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dostała synowa w kwocie 60.000zł.

Partnerka uzyskała 180 000zł zadośćuczynienia za śmierć partnera w wypadku drogowym.

Narzeczona uzyskała 80 000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.


Prowadzimy sprawy:

-o zadośćuczynienie za śmierć żony, męża,

-o zadośćuczynienie za śmierć ojca, matki,

-o zadośćuczynienie za śmierć syna, córki, siostry, brata,

-o zadośćuczynienie za śmierć dziadka, babki, wnuka, wnuczki,

-o zadośćuczynienie za śmierć partnerki, partnera,

-o zadośćuczynienie za śmerć innych osób bliskich, jeżeli uzasadniają to okoliczności konkretnego przypadku.Odszkodowanie, Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej cennik:

Poszkodowani często pytają nas: ,,jakie zadośćuczynienie mogę uzyskać za śmierć osoby bliskiej,,??? ,,jakie zadośćuczynienie za śmierć żony, ojca?,,. Często są przekonani, że w przypadku zadoścuczynienia za doznaną krzywdę po smierci osoby bliskiej w wypadku drogowym istnieje jakiś ,,cennik,, ,,tabela,, według której przyznawane są zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby.

Wysokość zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym uzależniona jest od wielu czynników, najważniejsze z nich, to:

-wiek zmarłego i dochodzącego zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, wyższe zadośćuczynienie uzyska matka za 3l dziecko niż za 50l,

-relacje do dnia wypadku drogowego, układ okoliczności faktycznych między zmarłym a występującym o zadośćuczynienia,

-stopień pokrewieństwa,

-stopień pogorszenia stanu psychicznego po wypadku drogowym bliskiej osoby,

-stopień winy sprawcy, im wyższy stopień winy, tym wyższe zadoścuczynienie,

-poczucie winy poszkodowanego,

-patologiczny przebieg żałoby,

-uszczerbek na zdrowiu psychicznym,

-sytuacja życiowa przed wypadkiem, uzależnienie życiowe od osoby, która zginęła w wypadku drogowym,

i wiele innych.

Ustalenie wysokości zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiem w konkretnym przypadku wymaga pomocy profesjonalnego pełnomocnika jakim jest adwokat lub radca prawny. Ustalenie takie, bierze pod uwagę indywidualne okoliczności każdego przypadku. Każda sprawa jest inna, nie raz jedna okoliczność ma ogromne znaczenie.


Darmowe porady prawne w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego:

Poszkodowani, którzy myślą o dochodzeniu odszkodowania, mają wiele pytań, uzyskanie odpowiedzi pozwala im podjąć decyzję o zleceniu prowadzenia sprawy o odszkodowanie.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy przewiduje darmowe porady prawne. Darmowe porady prawne obejmują sprawy o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym oraz o odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wypadku komunikacyjnym. innymi słowy darmowe porady prawne dotyczą spraw o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego.

Darmowe porady prawne w sprawach odszkodowań mają formę zapytań mailowych, konsultacji telefonicznych, spotkań w Kancelarii w Lublinie lub w Warszawie lub w miejscu zamieszkania poszkodowanego. Co bardzo ważne darmowych porad udziela Radca Prawny lub Adwokat, stale specjalizujący się w sprawach o odszkodowania komunikacyjne.

Darmowe porady prawne wyjaśniają wątpliwości poszkodowanych co do odszkodowania powypadkowego, do najczęstszych pytań należa:

-jakiej wysokości odszkodowanie mogę uzyskać po wypadku drogowym,

-jakie zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej,

-jakie odszkodowanie można uzyskać za dane obrażenia ciała doznane w wypadku,

-w jakim sądzie będzie sprawa o odszkdodowanie, ile trwa sprawa o odszkodowanie po wypadku drogowym,

-jak wygląda sprawa o odszkodowanie powypadkowe, postępowanie likwidacyjne, sprawa sądowa, sprawa karna po wypadku drogowym,

-jakie honorarium pobiera Kancelaria za prowadzenie sprawy,

-ile kosztuje pomoc adwokata, radcy prawnego w sprawie o odszkodowanie,

-z jakim wynagrodzeniem prowizyjnym trzeba się liczyć przy prowadzeniu sprawy o odszkodowanie przez dobrego adwokata lub radcę prawnego.

Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące poszkdodowanych pytania ułatwi im podjęcie rozsądnej i odpowiedzialnej decyzji, co do tego, komu zlecić prowadzenie sprawy o odszkodowanie, radcy prawnemu lub adwokatowi czy kancelarii odszkodowawczej.


Odszkodowania powypadkowe wynagrodzenie prowizyjne Radcy Prawnego, Adwokata:

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy o odszkodowania powypadkowe pobierając wynagrodzenie prowizyjne jako jeden z elementów wynagrodzenia.

Pobierane prowizje od odszkodowania są zdecydowanie bardziej korzystne od prowizji pobieranych przez Kancelarie Odszkodowawcze.

Wysokość prowizji uzależniona jest od następujących czynników:

-realna wysokość odszkodowań do uzyskania,

-liczba poszkodowanych,

-kwestia przyczynienia się zmarłego (osoby, która doznała urazów ciała) w wypadku drogowym do szkody,

-prowadzenie sprawy karnej lub innych spraw związanych z wypadkiem drogowym,

-wpływ wypadku na sytuację poszkodowanych,

-inne okoliczności szczególne.

Wynagrodzenie prowizyjne można negocjować w zależności od sytuacji.

Poszkodowani w wypadkach drogowych będą zdecydowanie bardziej bezpieczni zlecając sprawę dochodzenia odszkodowań adwokatowi lub radcy, firmy odszkodowawcze są zbędnym pośrednikiem, zawyżającym 2-3 krotnie wynagrodzenie jakie trzeba zapłacić za prowadzenie sprawy a przecież odszkodowanie najbardziej potrzebne jest poszkodowanemu, więc czy warto płacić komuś 20-40%, gdy radca prawny lub adwokat poprowadzi sprawę za 10-20% brutto.


Odszkodowania po wypadku drogowym Polaków za granicą:

Prowadzimy również sprawy o odszkodowania wypadkowe, w których obywatele Polscy zgineli lub doznali obrażeń ciała w wypadkach drogowych poza granicami naszego kraju.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna