Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Odszkodowanie z OC sprawcy za śmierć małżonka w wypadku drogowym.

Zakres tematyczny:


Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w wypadku drogowym - śmierć małżonka/małżonki.

Najwyższe odszkodowania (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę) z wypadków drogowych za śmierć osoby bliskiej uzyskują małżonkowie i małoletnie dzieci. Oczywiście wysokość zadośćuczynień uzależniona jest od wielu czynników indywidualnych (relacje, skutki, psychiczne, przyczynienie). Nie jest powiedziane, że dwóch 5l uzyska identyczne zadośćuczynienia za śmierć 35l ojca w tym Sądzie.

W niniejszym artykule skupimy się na zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę w wyniku śmierci małżonka w wypadku drogowym (pobocznie zostaną wskazane sprawy małoletnich dzieci za śmierć ojca, matki w wypadku, jako powiązane ze sobą). Celowo pomijamy odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, majątkowej, bo to jest silnie zależne ze statusem majątkowym zmarłego, jego dochodami, możliwościami zarobkowymi itp.

W ramach darmowych porad prawnych udzielanych przez naszą kancelarię bardzo często udzielamy poszkodowanym w wypadkach informacji na temat tego jakie świadczenia odszkodowawcze mogą uzyskać małżonkowie - mąż, żona za śmierć żony, męża.


Jakiej wysokości odszkodowanie można uzyskać za śmierć małżonka w wypadku drogowym.

Zadośćuczynienie za śmierć współmałżonka w wyniku wypadku drogowego uzależnione jest od kilku czynników:

-wiek zmarłego i roszczącego o zadośćuczynienie, czym młodszy małżonek tym najczęściej zadośćuczynienie wyższe - strata bliskiej osoby na początku małżeńskiej drogi życiowej,

-posiadanie dzieci, ich liczba, ich wiek w dniu wypadku, wszystkie obowiązki rodzicielskie, spadają na pozostałego przy życiu małżonka,

-relacje rodzinne, emocjonalne, zmarłego z dochodzącym odszkodowania, czym silniejsze więzi, tym wyższe zadośćuczynienie,

-upływ czasu od dnia wypadku do dnia przekania o zadośćuczynieniu, inne są wysokości zadośćuczynienia w sprawach z wypadków drogowych z lat 1996-2008 a inne z wypadków drogowych od 2008 do 2023r, inne są podstawy prawne dochodzonych odszkodowań art. 446 KC i art. 448 Kc.

-przyczynienie się zmarłego do szkody, określony procent zmniejszający wysokość odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w wypadku drogowym,

-skutki psychologiczne śmierci bliskiej osoby u poszkodowanego pośrednio.


Wysokości zadośćuczynienia, przedziały kwotowe:

Poniżej wskazujemy przykładowe ,,zakresy,, wysokości zadośćuczynienia za śmierć małżonka w wypadku drogowym, w zależności od okoliczności:

-120.000- 200.000zł małżonek w wieku 25-45l, który posiadał ze zmarłym małoletnie dzieci. Wielokrotnie uzyskiwaliśmy w takich sprawach po 200 000zł dla małżonków (SO w Płocku, SO w Warszawie, SA Katowice).

-100.000-150.000zł małżonek w wieku 45-75l, w zależności od sytucji życiowej, relacji rodzinnych, skutków psychicznych. Przykładowo dla 55l żony uzyskaliśmy 120.000zł zadośćuczynienia w SO w Radomiu. NIe jest oczywiście wykluczone, że w skrajnych przypadkach 200 000zł dostanie 55l małżonek - patrz. poniżej wyrok Sądu Najwyższego.

-60.000-100.000zł małżonek w wieku 70-80 lat, czym starszy małżonek, w tym przedziale, tym zadośćuczynienie jest niższe - końcówka wspólnej drogi życiowej.


Sądy zasądzające najwyższe zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej:

W naszej ponad 13l pracy Adwokatów i Radców prawnych, prowadzących sprawy o odszkodowania z wypadków drogowych (głównie sprawy po śmierci osoby bliskiej) zauważyliśmy, że najwyższe zadośćuczynienia zasądzają SA w Warszawie, SA w Białymstoku, SO w Płocku, SA w Łodzi, SA w Lublinie, SO w Olsztynie.

W tych Sądach można uzyskać zadośćuczynienia 150.000-250.000zł.Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 22 kwietnia 2021r I C 2037/2020.

Sąd Okręgowy w Płocku zasądził na rzecz naszych klientów, męża i trojga dzieci, po 200.000zł zadośćuczynienia, oraz po 50.000zł dla każdego z powodów tytułem odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej w wyniku śmierci matki, żony. SO w Płocku podlega pod SA w Łodzi.


Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 21 kwietnia 2022r I C 2094/2021.

Sąd Okręgowy w Płocku zasądził na rzecz klientów naszej Kancelarii żony i małoletniego syna po 200.000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.SO w Płocku podlega pod SA w Łodzi.Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 18 września 2019 r., I C 196/18

Sąd Okręgowy w Olsztynie w tej sprawie uznał, że odpowiednim zadośćuczynieniem dla żony i dwójki małoletnich dzieci za śmierć męża i ojca w wypadku drogowym są kwoty po 200 000 zł.

SO w Olsztynie podlega pod SA w Białymstoku.


Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2017 r., V CSK 179/18:

Sąd Najwyższy w tej sprawie uznał, że odpowiednim zadośćuczynieniem dla męża (ok. 50l) za śmierć żony w wypadku drogowym jest kwota 200 000 zł.Rażąco niekorzystne ugody w sprawach prowadzonych przez inne Kancelarie.

Niestety bardzo często Firmy Odszkodowawcze i nierzetelni pełnomocnicy profesjonalni, kierując się szybkim zyskiem, nie patrząc na interes majątkowy swoich klientów podpisują rażąco niskie ugody w sprawach gdzie roszczącymi są małżonkowie i małoletnie dzieci.

Poniżej wskażemy kilka spraw, z którymi w ostatnich latach mieliśmy styczność poprzez udzielanie porad prawnych lub sporządzanie opinii, a te sprawy następnie lub wcześniej były prowadzone przez inne podmioty (Kancelarie Odszkodowawcze, Adwokatów, Radców Prawnych przez nie wynajętych).

Opisujemy tylko sprawy o zadośćuczynienie za śmierć męża, ojca, matki w wypadku drogowym.


Sprawa 1:

W jednej ze spraw o odszkodowanie z OC sprawcy w okolicy Olsztyna (SO Olsztyn - jeden z lepszych Sądów) wypadek drogowy z 2017r, zginął 35l mężczyzna będący pasażerem pojazdu.

Firma Odszkodowawcza, reprezentująca 4 małoletnich dzieci i żonę uzyskała dla nich w ramach ugody przedsądowej po 75.000zł (50.000zł zadośćuczynienia i po 25.000zł odszkodowania. Firma Odszkodowawcza zgodziła się na 50% przyczynienie za brak pasów bezpieczeństwa u zmarłego podczas jazdy.

Sprawa 2:

W 2019r w okolicy Siedlec (SO Siedlce - bardzo dobry Sąd) miał miejsce wypadek drogowy, zginął ok. 40l mężczyzna zostawiając żonę i 3 dzieci.

W sprawie nie występowały okoliczności do zastosowania przyczynienia. Pomimo tego, prowadzący sprawę Adwokat podpisał dla poszkodowanych ugody na 120 000zł łącznie (90.000zł zadoścuczynienia i po 30.000zł odszkodowania).


Sprawa 3:

W 2020r w okolicy Płocka (SO Płock - bardzo dobry Sąd) miał miejsce wypadek drogowy, zgineła ok 45l żona i matka dwójki dzieci.

W sprawie nie występowały okoliczności do zastosowania przyczynienia. Pomimo tego, prowadząca sprawę Firma Odszkodowawcza z Gdańska podpisała ugody na 100.000zł dla męża i po 75.000zł dla dzieci. Mąż w dniu wypadku żony miał ok. 50l a dwoje dzieci 22l i 16l w dniu wypadku matki.

W bardzo podobnej w okolicznościach sprawie w SO w Radomiu uzyskaliśmy po 180 000zł dla żony i dwóch synów (po 120.000zł zadośćuczynienia, po 30.000zł odszkodowania, po 30.000zł odsetek.

Sprawa 4:

W 2016r w Warszawie miał miejsce wypadek drogowy. Zginął 30l mąż i ojciec, syn, brat.

Prowadząca sprawę o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej Firma Odszkodowawcza - już nieistniejąca, bo zbankrutowała, uzyskała rażąco niskie świadczenia.

Dla ok 25l żony i 3 l córki po 90.000zł odszkodowania (70.000zł zadośćuczynienia, 20.000zł odszkodowania).

Dla Matki 50.000zł zadośćuczynienia za śmierć brata.

Dla siostry 20.000zł zadośćuczynienia za śmierć brata.


Sprawa 5:

W 2009r koło Lublina miał miejsce wypadek drogowy. Zginąl 50l mąż i ojciec 5 dzieci (jedno małoletnie, 4 dorosłych).

Prowadząca sprawę o odszkodowanie za śmierć osoby blsikiej Firma Odszkodowawcza - już nieistniejąca, bo zbankrutowała, uzyskała rażąco niskie świadczenia. Jedno z dzieci nie podpisało z tą Firmą umowy o dochodzenie odszkodowania po wypadku drogowym, bo przebywało za granicą.

Dla każdego z poszkodowanych Firma uzyskała po 25.000zł (realne było po 100.000zł, bo 5 z dzieci reprezentowała nasza Kancelaria i 100.000zł uzyskaliśmy dla tej poszkodowanej). Strata około 375 000zł.

Co gorsze, Firma miała z poszkodowanymi umowy na 54% brutto prowizji, co jest najwyższą prowizją jaką spotkaliśmy na rynku przez 13 lat działania. Każdy z poszkodowanych uzyskał około 11.000zł na konto.Wypadki drogowe, ogromne znaczenie pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego w sprawie o odszkodowanie z OC sprawcy.

Do sprawy o odszkodowanie z wypadku drogowego warto podejść z bardzo dobrym pełnomocnikiem, najlepiej Radcą Prawnym lub Adwokatem. Ale jak takiego znależć. Kluczowe mogą być cztery kryteria przy wyborze Adwokata, Radcy Prawnego lub Firmy Odszkodowawczej.

Są to:

-wyroki, ugody w sprawach o odszkodowanie, czyli kwoty uzyskiwane w podobnych sprawch przez danego Adwokata, Radcę Prawnego, Firmę Odszkodowawczą.

-opinie dotychczasowych klientów, ale opinie autentyczne, nie pisane przez pracowników kancelarii, firmy pozycjonujące, itp. Opinie, które można zweryfikować jako autentyczne.

-doświadczenie i wiedza, specjalizacja, w miarę możliwości jak najwęższa, przykładowo my prowadzimy tylko sprawy o odszkodowania z wypadków drogowych, dochodzone z OC sprawcy, a więc od ubezpieczycieli, innych spraw nie prowadzimy, dotąd prowadziliśmy w Sądach ponad 500 spraw (400 rodzin i ponad 150 osób, które doznały urazów ciała).

-prowizja, w sprawie gdzie są żona i małoletnie dzieci, nie powinna być wyższa niż 15% brutto. Przykładowo w sprawie klientów z okolicy Lublina (małe koszty prowadzenia) żony i 4 małoletnich dzieci prowadziliśmy sprawę na 8% brutto, sprawa zakończyła się uzyskaniem 1 500 000zł.

Trzeba pamiętać, że Firmy Ubezpieczeniowe - np. PZU, Warta, Ergo Hestia, Uniqa mają wyspecjalizowane, wieloosobowe Kancelarie Adwokackie i Radcowskie (PZU ma ich kilkadziesiąt). Dzięki temu mają ogromną przewagę merytoryczną i procesową nad poszkodowanym, nie warto wchodzić w spór sądowy z Ubezpieczycielem bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika Adwokata, Radcy Prawnego z odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą, doświadczeniem.

Niejednokrotnie spotykaliśmy się z przypadkami, gdzie poszkodowani przegrywali sprawy o odszkodowania lub uzyskiwali bardzo niskie świadczneia odszkodowawcze przez to, że chcieli ,,oszczędzić,, na pomocy Adwokata lub Radcy Prawnego w sprawie o odszkodowanie a tracili ogromne pieniądze, kilkadziesiąt razy większe niż ewentualne wynagrodzenia Adwokata lub Radcy Prawnego w takiej sprawie.

Przykładowo małoletni z ok. Olsztyna, który stracił rodziców i siostrę w 1998r podpisał ugodę na 80.000zł a mógł uzykać nawet 1.000.000zł. Znamy tą sprawę, bo zgłosił się do nas, trafiając na nasz post na FB w 2021r. Ugodę podpisywał już jako osoba dorosła w 2014.


Darmowe porady prawne w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy, udzielane przez Adwokata lub Radcę prawnego naszej Kancelarii.

Nasza Kancelaria oferuje darmowe porady prawne dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych - śmierć osoby bliskiej, ciężkie obrązenia ciała.

Nie prowadzimy innych spraw, w innych nie udzielamy nawet płatnych porad prawnych a nasz czas sporo kosztuje.

Porady są udzielane przez Adwokatów i Radców Prawnych. Niejednokrotnie nasz darmowe porady prawne uchroniły poszkodowanych od podpisania skrajnie niekorzystnych umów o dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, od podpisania niekorzystnych ugód z ubezpieczycielem.

Przykładowo, małoletni z okolic Warszawy po smierci rodziców chciał podpisać ugodę z Wartą na 80.000zł a obecnie trwa jego spraw o 900.000zł. Gdyby nie nasza darmowa pomoc, pewnie dałby się namówić Firmie Odszkodowawczej na zawarcie ugody.

W innej sprawie Firma Odszkodowawcza chciała pobrać 25% brutto wynagrodzenia prowizyjnego z polisy na życie - ich nakład pracy, to jedno pismo, które dobry Adwokat, Radca Prawny spokojnie napiszę w 1-2 godziny, za około 200-500zł. Firma oczekiwała wynagrodzenia 150.000zł. Darmowe porady prawne w sprawach o odszkodowanie uratowały klientce 150 000zł.

Darmowe porady prawne w sprawach odszkodowawczych pozwolą Ci zorientować się w sytuacji prawnej, dowiesz się dzięki nim, jakie świadczenia odszkodowawcze możesz uzyskać z pomocą skutecznego radcy prawnego od odszkodowań, w jakim Sądzie, ile trwa sprawa i dlaczego aż tak długo, jakie są podejmowane czynności, itp.

Darmowe porady prawne z zakresu odszkodowań z wypadków drogowych - to twoje bezpieczeństwo i droga do zwiększenia świadomości prawnej.

Radca Prawny Sławomir Morlewski.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna