Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

500 000, 00zł odszkodowania po wypadku ojca i męża w wypadku drogowym.

500 000 zl odszkodowania!

Nasze sprawy

Rodzaj szkody

Strata ojca, męża w wypadku drogowym spowodowanym przez pijanego kierowcę.

Wysokość uzyskanego odszkodowania:

500 000 zł, słownie pięćset tysięcy złotych złotych

Uprawnieni do roszczeń:

Żona i troje małoletnich w dniu wypadku ojca dzieci

Odpowiedzialność:

TUIR WARTA S.A.

Czas trwania sprawy:

28 miesięcy

Opis zdarzenia:

Odszkodowanie po wypadku drogowym Zamość, wypadki drogowe z lat 1997-2008 odszkodowania powypadkowe:

Na polskich drogach każdego roku dochodzi do kilku tysięcy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. W latach 1997-2008, każdego roku w wypadkach komunikacyjnych ginęło około 5.000 osób a kilkadziesiąt tysięcy doznawało urazów ciała. Większość z tych osób, sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy kończyło na etapie likwidacji szkody przed Towarzystwem Ubezpieczeń w formie uznania, ewentualnie ugodami, bardzo rzadko sprawy o odszkodowanie były kończone wyrokami dotyczącymi wszystkich możliwych roszczeń o odszkodowanie z OC sprawcy.

W 2007 roku w okolicach Zamościa miał miejsce wypadek drogowy. Kierujący samochodem dostawczym, będący pod wpływem alkoholu i narkotyków, doprowadził do zderzenia z pojazdem osobowym, którym jechał ok. 40l mężczyzna, ojciec i mąż naszych klientów. W wyniku wypadku, zarówno sprawca jak i bliski naszych klientów zginęli na miejscu. Postępowanie Karne w sprawie wypadku drogowego zostało umorzone z powodu śmierci sprawcy.

Poszkodowani w 2010r z pomocą innego adwokata uzyskali w Sądzie Okręgowym w Zamościu odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po śmierci ojca i męża, nie występowali jednak o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych i związaną z tym faktem krzywdę.

Najciekawsze kwestie prawne:

Zaniżone odszkodowanie z Warty dla żony i małoletnich dzieci:

Na pierwszym etapie prowadzenia sprawy o odszkodowanie zgłosiliśmy szkodę do TUIR Warta S.A. Warta w decyzji uznaniowej przyznała poszkodowanym po 16.000zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę po śmierci ojca i męża.

W ocenie radców prawnych od odszkodowań z naszej Kancelarii, kwoty odszkodowań były o około 5-7 krotnie zaniżone jak na realia apelacji lubelskiej czyli wyroków w podobnych sprawach na obszarze właściwości SO w Zamościu, Lublinie, Siedlcach czy Radomiu.

W Sądach Okręgowych w Zamościu, Radomiu, Lublinie, Siedlcach wielokrotnie wcześniej udawało nam się uzyskać w imieniu naszych klientów, którzy stracili bliskich w wypadkach drogowych (męża, ojca małoletnich dzieci) zadośćuczynienia na poziomie 80.000zł - 150.000zł.

Klienci po opinii Radcy Prawnego od odszkodowań, zdecydowali się skierować sprawę na drogę sądową przed Sąd Okręgowy w Zamościu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jak i wypadku drogowego.

Odszkodowania po wypadku osoby bliskiej uzyskane z pomocą Radcy Prawnego od odszkodowań przed Sądem Okręgowym w Zamościu:

Żona

110 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

14 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 124 000 zł

Córka

110 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

14 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 124 000 zł

Córka

110 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

18 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 128 000 zł

Syn

110 000 zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

14 000 zł odsetek ustawowych.

Łącznie około 124 000 zł

Uwagi

Dochodzenie odszkodowań z OC sprawcy Radca Prawny, odszkodowanie a śmierć sprawcy wypadku drogowego:

Poszkodowani po 9 latach od wypadku męża i ojca zdecydowali się ponownie dochodzić odszkodowania za śmierć osoby bliskiej i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu zerwania więzi rodzinnych z osobą najbliższą z OC sprawcy wypadku.

Sytuacja gdy sprawca wypadku zmarł lub był pod wpływem alkoholu, nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń o odszkodowanie od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy. Na dochodzenie odszkodowania po wypadku drogowym, poszkodowani mają najczęściej 20 lat od dnia wypadku drogowego.


Darmowe porady prawne w sprawach o odszkodowania, pomoc adwokata, radcy prawnego po wypadku osoby bliskiej:

Klienci po kontakcie z Radcą Prawnym od odszkodowań zdecydowali się zlecić sprawę odszkodowawczą naszej Kancelarii Radcy Prawnego. Poszkodowani poprzedzili decyzję o wyborze pełnomocnika spotkaniem w ramach darmowych porad prawnych dla poszkodowanych w sprawach o odszkodowanie z OC sprawcy.

W ramach bezpłatnych konsultacji do spraw o odszkodowanie klienci pozyskali istotne informacje, których nie byli świadomi, min:

-że ich sprawa o odszkodowanie nie jest jeszcze przedawniona mimo upływu 9 lat od dnia wypadku, bo termin na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z wypadku drogowego (będącego przestępstwem) wynosi 20 lat.

-że, mimo uzyskania odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, mogą uzyskać jeszcze zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu zerwania więzi emocjonalnej z ojcem i mężem - to dwa oddzielne roszczenia z Kodeksu Cywilnego art. 446 i art. 448.

-jakie odszkodowania można uzyskać w podobnych przypadkach przed Sądem Okręgowym w Zamościu, pod który podlega ich sprawa o odszkodowanie komunikacyjne - jakie zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnych można uzyskać dla żony za śmierć męża, małoletnich dzieci za śmierć ojca.

-Na czym polega praca radcy prawnego od odszkodowań w sprawie o zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jak wygląda postępowanie dowodowe w sprawie o odszkodowanie z wypadku drogowego.

-jakie zadośćuczynienia za śmierć ojca, męża zasądzają Sądy Okręgowe w Zamościu, Radomiu, Siedlcach, Lublinie.

-jaka jest różnica między prowadzeniem sprawy o odszkodowanie z wypadku drogowego przez radcę prawnego od odszkodowań lub adwokata od odszkodowań (prawnicy profesjonalni specjalizujący się w sprawach o odszkodowania min. z OC sprawcy) a tzw. Kancelarią Odszkodowawczą, będącą pośrednikiem między poszkodowanym a profesjonalnym pełnomocnikiem w osobie adwokata lub radcy prawnego.


Bezpłatne konsultacje radcy prawnego odszkodowania:

Darmowe porady prawne z zakresu odszkodowań komunikacyjnych są udzielane dla klientów zainteresowanych pomocą adwokata, radcy prawnego w sprawach o odskodowania z OC sprawcy (wypadki drogowe) w uzyskaniu rent, odszkodowań, zadośćuczynienia, kosztów leczenia czy pogrzebu.

Takie spotkania są bezpłatne, odbywają się w kancelarii lub w miejscu zamieszkania poszkodowanych. Darmowe porady prawne są udzielane tylko w sprawach o odszkodowanie po wypadku drogowym. W sprawach z innych dziedzin nie udzielamy darmowych porad prawnych. Darmowe porady prawne nie zobowiązują do zawarcia umowy zlecenia prowadzenia sprawy o odszkodowanie.


Pomoc przy uzyskaniu odszkodowania po wypadku drogowym:

Trafiłeś na naszą strone, więc prawdopodobnie szukasz pomocy Radcy Prawnego od odszkodowań. Od 2010r zajmujemy się tylko dochodzeniem roszczeń o odszkodowania powypadkowe z OC sprawców wypadków drogowych. Reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych i sprawach sądowych przeciwko ubezpieczycielom.

Naszym głownym atutem jest to, że skupiamy się tylko na jednej dziedzinie, co daje nam możliwość ogromnej dyspozycji dla naszego klienta - osoby poszkodowanej w wypadku.

Poza odszkodowaniami nie zajmujemy się innymi dziedzinami prawa (sprawy rozwodowe, rodzinne, gospodarcze, spółdzielcze). Taka praktyka daje klientom pewność ogromnej wiedzy i doświadczenia radcy prawnego w sprawach o odszkodowania komunikacyjne.

Pomocy prawnej w naszej Kancelarii udzielają tylko doświadczeni w sprawach o odszkodowania adwokaci i radcowie prawni.


Radca Prawny odszkodowania komunikacyjne:

Pomoc po wypadku drogowym, sprawa karna wypadek drogowy, roszczenia odszkodowawcze z OC sprawcy, radca prawny, adwokat, sprawy odszkodowawcze, likwidacja szkody z OC sprawcy, zamość, lublin, siedlce, radom, apelacja lubelska jakie odszkodowania, sprawa o odszkodowanie pomoc, zaniżone odszkodowanie warta, śmierć ojca, śmierć męża, wypadek drogowy spowodowany przez pijanego kierowcy, umorzenie śledztwa po wypadku, należne odszkodowanie z OC auta sprawcy, szkody komunikacyjne odszkodowanie, wypadek komunikacyjny, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy wypadku.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna