Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę - Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE.

Zakres tematyczny:

*Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym, pomoc prawna Adwokata lub Radcy Prawnego od odszkodowań.

*Darmowe porady prawne w sprawach odszkodowań z wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnych, autorstwa Radcy Prawnego od odszkodowań

*Teza wyroku w sprawie o odszkodowanie.

*Zagadnienie prawne z prawa odszkodowań.

*Sprawy wypadkowe będące podstawą dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

*Pytania prawne, opinie.

*Orzeczenia.

TEZA WYROKU:

Radca Prawny Odszkodowania:

Zgodnie z wyrokiem Trybunału w Luksemburgu:

,,Firma ubezpieczeniowa musi w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wypłacić również zadośćuczynienie członkom rodziny zmarłego w wypadku drogowym, jeżeli mogą się oni go domagać na podstawie przepisów krajowych,,

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł na kanwie dwóch spraw, które łączyło podobne zagadnienie do rozstrzygnięcia.

ZAGADNIENIE PRAWNE:

Radca Prawny Odszkodowania Lublin:

Pytanie do rozstrzygnięcia dla Trybunału:

,,czy bliscy ofiar wypadku drogowego mogą domagać się zadośćuczynienia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC),,

Zadośćuczynienie nie jest tym samym, co odszkodowanie.

Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody majątkowej, wyliczalnej.

Zadośćuczynienie ma zrekompensować doznane krzywdy niepoliczalne, często o charakterze moralnym, psychicznym.

SPRAWY BĘDĄCE PODSTAWĄ ORZECZENIA:

Radca Prawny Odszkodowania Zamość:

SPRAWA KATARINA HAASOVA:

W tej sprawie o zadośćuczynienia domagała się - w imieniu swoim i małoletniej córki - Katarina Haasova ze Słowacji.

Mąż i ojciec powódek zginął w wypadku drogowym na terenie Czech (sygn. C-22/12).

Zmarły był pasażerem samochodu ciężarowego, a winę za wypadek ponosił jego kierowca.

Sąd pierwszej instancji nakazał kierowcy i właścicielce samochodu zapłacić zadośćuczynienie w wysokości 15 000 euro, ale ubezpieczyciel odmówił wypłaty - twierdził, że umową OC nie jest objęte prawo do zadośćuczynienia za krzywdę.

Powoływał się na czeskie i słowackie przepisy prawa cywilnego, dotyczące tego ubezpieczenia, które nie przewidywały zadośćuczynienia za krzywdę.

Słowacki sąd apelacyjny nie rozstrzygnął sporu, tylko przesłał w tej sprawie pytanie do unijnego Trybunału.


Radca Prawny Odszkodowania opinie:

SPRAWA VITALIJS DROZDOVS:

W drugiej sprawie, rozpatrywanej także przez unijny Trybunał, zadośćuczynienia domagała się babcia dziecka, którego rodzice zginęli w Rydze (Łotwa) (sygn. C-277/12) również w wypadku drogowym.

Sprawca wypadku został skazany na sześć lat więzienia, odebrano mu także prawo jazdy.

Babcia Vitalijsa Drozdovsa żądała od firmy ubezpieczeniowej - w imieniu małoletniego wnuka - zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości 200 000 łotewskich łatów.

Ubezpieczyciel wypłacił tylko 200 łatów.

Po przegranej w sądzie I i II instancji, babcia wniosła skargę kasacyjną, a łotewski sąd kasacyjny skierował pytanie do Trybunału UE.

PYTANIA PRAWNE:

Radca Prawny Odszkodowania, darmowe porady prawne:

Oba sądy - słowacki i łotewski - pytały, czy przewidziana w prawie unijnym wypłata obowiązkowego odszkodowania za uszkodzenie ciała, obejmuje także zadośćuczynienie dla bliskich osoby zmarłej w wypadku drogowym, a jeżeli tak, to czy prawo UE pozwala państwom unijnym ograniczyć maksymalną wysokość zadośćuczynienia.

Słowem, czy maksymalna kwota zadośćuczynienia może być znacznie niższa niż odpowiedzialność z tytułu ubezpieczenia OC.

ORZECZENIE:

Adwokat Odszkodowania Lublin:

W czwartek Trybunał orzekł, że jeżeli tylko prawo krajowe pozwala członkom rodziny poszkodowanego w wypadku drogowym domagać się zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę moralną, to zadośćuczynienie musi być objęte obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym.

Skoro więc czeskie i łotewskie przepisy przyznają żonie i dzieciom prawo do zadośćuczynienia za szkodę poniesioną wskutek śmierci ich męża i rodzica, to poszkodowani powinny takie zadośćuczynienie dostać - stwierdził Trybunał.

Trybunał dodał, że zadośćuczynienie nie może być niższe od minimalnej kwot objętej ubezpieczeniem z tytułu uszkodzenia ciała, przewidzianej w unijnej dyrektywie.

Dyrektywa 84/5/EWG Rady przewiduje, że ubezpieczenie OC musi obowiązkowo obejmować uszkodzenia ciała w wysokości co najmniej 1 mln euro na jednego poszkodowanego lub 5 mln euro na jedno zdarzenie (w tym drugim wypadku - niezależnie od liczby poszkodowanych).

Podobnie, ubezpieczenie musi również obejmować szkody materialne w wysokości co najmniej 1 mln euro na jedno zdarzenie, niezależnie od liczby poszkodowanych.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna