Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Baza wiedzy

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim: 160.000zł zadośćuczynienia za śmierć męża w wypadku drogowym.

ZAKRES TEMATYCZNY:

*Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim I C 783/19 z dnia 29 stycznia 2020r, sprawa o odszkodowanie z wypadku drogowego,

*Zadośćuczynienia za śmierć osoy bliskiej:

160 000zł dla żony za 66l męża.

80 000zł dla syna 41l.

*Zarzut przyczynienia się zmarłego do szkody w 70%.

*Wypadek komunikacyjny, sprawa o odszkodowania z OC sprawcy, Adwokat zajmujący sie odszkodowaniami, Radca Prawny odszkodowania powypadkowe.

*Pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych, Adwokat, Radca Prawny, odszkodowania komunikacyjne, Płock, Piotrków Trybunalski, Kalisz, Sieradz, Łódź.

*Darmowe porady prawne sprawy o odszkodowanie, Płock, Kalisz, Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski, adwokat, radca prawny, odszkodowanie za wypadek drogowy, pomoc prawnika w sądzie.

Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 stycznia 2020 r.

I C 783/19

Zadośćuczynienie za krzywdę wywołaną śmiercią bliskiej osoby.

Na podstawie art. 446 § 4 k.c. kompensacie podlega doznana krzywda, a więc w szczególności cierpienie, ból i poczucie osamotnienia po śmierci najbliższego członka rodziny. Śmierć osoby bliskiej stanowi zwykle wielki wstrząs dla rodziny, a cierpienia psychiczne, jakie się z tym wiążą, mogą przybierać ogromny wymiar, tym większy, im mocniejsza była więź emocjonalna łącząca zmarłego z jego najbliższymi. Ustalenie wysokości zadośćuczynienia powinno zostać natomiast dokonane z uwzględnieniem wszelkich okoliczności mających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy oraz tego, że zadośćuczynienie ma przede wszystkim charakter kompensacyjny i tym samym jego wysokość winna przedstawiać jakąś odczuwalną wartość.

W ocenie Sądu nie może budzić wątpliwości, i to zarówno w świetle materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, jak też w świetle zasad doświadczenia życiowego, że krzywda jakiej doznaje żona po stracie męża, z którym w szczęśliwym związku przeżyła przeszło 40 lat, stracie w tragicznych okolicznościach, jest olbrzymia, niewyobrażalna dla każdego, kto nie doświadczył tak tragicznych przeżyć. Powódka była bardzo silnie emocjonalnie związana z mężem, byli zgodnym, cieszącym się życiem i szczęśliwą rodziną, małżeństwem. Wzajemnie się wspierali, wspólne życie dawało im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Mieli świadomość, iż z racji wieku będą z czasem coraz bardziej potrzebowali swojego wsparcia, gdy z uwagi na wiek czy stan zdrowia nie będą już w pełni samodzielni, tym bardziej wobec faktu, iż zarówno syn jak i córka zamieszkujący daleko, nie byliby w stanie zapewnić im bieżącej opieki. Tragiczna śmierć męża zburzyła budowane przez lata poczucie bezpieczeństwa. Powódka w codziennym funkcjonowaniu pozostała sama i może liczyć tylko na siebie. Wzbudza to w niej poczucie krzywdy, żalu, osamotnienia. Powódka E. I. doznała naturalnej reakcji cierpienia psychicznego i emocjonalnego po stracie bliskiej osoby. Potrafiła sobie radzić z negatywnymi emocjami, dążąc do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Powódka przeżywa naturalny proces żałoby. W pierwszym okresie (do pół roku) nasiliły się jej problemy kardiologiczne. Wymagała okresowego zażywania preparatów uspokajających i nasennych. Początkowo intensywnie zmagała się z poczuciem osamotnienia, rozpaczy, bezsilności, tęsknoty, krzywdy, żalu do zmarłego. Wraz z upływem czasu w miejsce intensywnych emocji pojawiły się próby zdystansowania do śmierci męża. Aktualnie następuje proces faktycznej akceptacji pożegnania. Powódka ma nadal poczucie krzywdy w sensie emocjonalnym (osamotnienie, rozdzielenie) i sensie materialnym (jest zdana na pomoc finansową syna).

Wprawdzie, jak wynika z opinii biegłego psychologa, mechanizmy obronne psychiki powódki zdziałały prawidłowo i po okresie traumy, głębokiej żałoby, przystosowuje się na do życia bez bliskiej osoby, to jednakże, krzywda, jakiej doznała powódki, winna być zrekompensowana poprzez odpowiednią kwotę zadośćuczynienia.

Mając powyższe na uwadze Sąd, uwzględniając w całości żądanie pozwu, zasądził na rzecz powódki kwotę 130.000 zł tytułem zadośćuczynienia. W ocenie Sądu powyższa kwota, przy uwzględnieniu wypłaconego już przez pozwanego zadośćuczynienia w wysokości 20.000 zł i zasądzonej w wyroku wydanym w postępowaniu karnym nawiązki w kwocie 10.000 zł, jest adekwatna do zakresu krzywdy doznanej przez powódkę w następstwie tragicznej śmierci męża, a jednocześnie stanowi realnie odczuwalną wartość ekonomiczną.

Powód A. I. w niniejszej sprawie dochodził zasądzenia kwoty 85.000 zł zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej doznał na skutek śmierci ojca G. I.

Powód A. I. bardzo przeżył śmierć ojca, z którym był bardzo silnie emocjonalnie związany. Ojciec był dla niego autorytetem i osobą wspierającą. Do 33 roku życia zamieszkiwał z rodzicami. Po tym, jak 10 lat temu wyprowadził się do Szwecji, widywał się z rodzicami kilka razy w roku, zarówno rodzice przyjeżdżali do Szwecji, ale też powód kilka razy do roku przyjeżdżał do Polski, w Polsce budował bowiem dom. Ojciec przez cały czas budowy nadzorował prace.

Powód cały czas wspomina ojca, ma wiele pamiątek po nim. Po śmierci ojca powód nie korzystał z pomocy psychologa, nie był w stanie obcej osobie opowiada o ty, co czuje i przeżywa, uważał, że musi sobie poradzić sam.

Powód A. I. doznał naturalnej reakcji cierpienia psychicznego i emocjonalnego po stracie bliskiej osoby. Potrafił przy wsparciu otoczenia sobie radzić z negatywnymi emocjami, dążąc do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym. Powód przeżywa naturalny proces żałoby. W pierwszym okresie (do pół roku) potrzebował przeżyć stratę w samotności i introwersji. Ma nadal poczucie krzywdy w sensie psychologicznym. Proces przeżywania żałoby przez A. I. jest obecnie w stabilnej fazie akceptacji pożegnania.

Mając powyższe na uwadze Sądu uznał, iż żądanie powoda zasługuje na uwzględnienie w zakresie kwoty 65.000 zł i przy uwzględnieniu już wypłaconej przez ubezpieczyciela z tego tytułu kwoty 15.000 zł, będzie stanowić odpowiednią rekompensatę za krzywdę, jakiej doznał A. I. na skutek tragicznej śmierci ojca w następstwie wypadku komunikacyjnego.


Adwokat Piotrków Trybunalski sprawy o odszkodowanie,

Radca Prawny Piotrków Trybunalski odszkodowania komunikacyjne.

Adwokat Odszkodowania Płock:

Reprezentujemy poszkodowanych w wypadkach drogowych. Zapewniamy bezpośrednią pomoc Radcy Prawnego, Adwokata wyspecjalizowanego w sprawach odszkodowań z wypadków drogowych i sprawach karnych z zakresu wypadków komunikacyjnych.

Obecnie z uwagi na dużą liczbę spraw będących w toku, prowadzimy tylko sprawy o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej - nie prwadzimy spraw uszczerbkowych, kolizji, stłuczeń, itp.

Prowadzimy sprawy o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku drogowego, reprezentujemy poszkodowanych z obszaru apelacji Łódzkiej - SO w Płocku, Łodzi, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu.


Radca Prawny Płock odszkodowania:

Przed SO w Płocku uzyskaliśmy dla klientów z okolic Płocka 1.650.000zł za śmierć rodziców w wypadku drogowym z 1998r. Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na najwyższym poziomie, prowizja od odszkodowania jest w naszym przypadku na rozsądnym pozimie, znacznie bardziej niż w przypadku Kancelarii Odszkodowawczych. Adwokat Płock odszkodowania, odszkodowania wypadki drogowe, śmierć bliskiej osoby, darmowa pomoc prawna z odszkodowań, adwokat, radca prawny, odszkodowania komunikacyjne, Płock, Kalisz, Łodź, Sieradz, Piotrków Trybunalski, prowizja w umowie o dochodzenie odszkodowania, pomoc odszkodowania, bezpłatne konsultacje.

Odszkodowania powypadkowe Radca Prawny, Adwokat.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.