Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Sąd Apelacyjny Lublin: Korygowanie przez Sąd II instancji wysokości zadośćuczynienia.

ZAKRES TEMATYCZNY:

-Przesłanki ingerencji Sądu Apelacyjnego w Lublinie w wysokość zasądzonego odszkodowania powypadkowego za śmierć osoby bliskiej.

-Odpowiednie odszkodowanie powypadkowe z ubezpieczenia OC za śmierć rodziców w wypadku drogowym.

-Niewystąpienie załamania ,,linii życiowej,, a wysokość zadośćuczynienia, prawidłowe funkcjonowanie powoda na innych płaszczyznach życiowych.

-Odszkodowanie powypadkowe za śmierć rodziców dla dorosłego syna (25l).

-Brak podjęcia terapii psychologicznej jako okoliczność wpływająca na wysokość odpowiedniego zadośćuczynienia po śmierci rodziców.

-150.000zł zadośćuczynienia dla dorosłego syna za śmierć rodziców.

-Pomoc prawna Adwokata, Radcy Prawnego w sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym, przed Sądami Okręgowymi w miastach Lublin, Zamość, Radom, Siedlce.

Odszkodowania komunikacyjne Lublin:

I ACa 19/15, Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 2 czerwca 2015 r. I ACa 19/15

Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia.

Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia może być aktualne tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokość, jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie, tj. albo rażąco wygórowane, albo rażąco niskie.

Zmiana kwoty odszkodowania powypadkowego z 90.000zł na 150.000zł za śmierć rodziców w wypadku drogowym koło Zamościa.

Roszczenie w tym zakresie nie ma na celu wyrównania straty w postaci śmierci osób najbliższych. Jego celem jest tylko złagodzenie cierpienia wywołanego ową stratą. Po omówieniu okoliczności mających wpływ na wysokość tego świadczenia Sąd Okręgowy wskazał, iż krzywda powoda jest tym bardziej dotkliwa, że śmierć jego rodziców nastąpiła niespodziewanie, nagle w wypadku komunikacyjnym, nie dając mu możliwości pożegnania się z nimi.

Przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z zapatrywaniem utrwalonym w orzecznictwie, korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczynienia może być aktualne tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokość, jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie, tj. albo rażąco wygórowane, albo rażąco niskie (zob. m.in. wyroki SN: z dnia 18 listopada 2004 r., sygn. I CK 219/04; 9 lipca 1970 r., sygn. III PRN 39/70, OSNCP 1971/3/53; z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. I CSK 614/12, Lex nr 1383227).

W sprawie nie było kwestionowane, że rodzina powoda była prawidłowo funkcjonującą rodziną, wspierającą się, którą łączyły prawidłowe, silne więzy rodzinne. W tych warunkach ich nagłe zerwanie w sposób oczywisty stanowiło znaczną krzywdę powoda, wymagającą odpowiednio wysokiej rekompensaty pieniężnej. Jest oczywiste, że nie każde zerwanie więzi rodzinnej uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia, ale tylko takie, które wywołuje cierpienie, poczucie krzywdy, które wpływa na dalsze funkcjonowanie rodzinne osoby pokrzywdzonej.

Nie można podzielić stanowiska sądu pierwszej instancji, że fakt aktywności zawodowej powoda, posiadania rodziny, ostatecznie ukończenia studiów, osiągnięcie sukcesu zawodowego winien prowadzić do zasądzenia zadośćuczynienia na poziomie po 45.000 zł.

Okoliczność zatem, iż powód poradził sobie po takiej tragedii sam, z pomocą żony, a bez pomocy terapii psychologicznej nie może być argumentem prowadzącym do ustalenia zadośćuczynienia na niższym poziomie niż kwota żądana w pozwie. Nie zmniejsza to poczucia rozmiaru krzywdy.

Mając powyższe na uwadze Sąd Apelacyjny uznał, iż kwota żądana przez powoda w wysokości łącznie 150.000 zł jest kwotą wyważoną spełniającą także swoją funkcję kompensacyjną, czego nie można powiedzieć o kwocie 90.000 zł.


Radca Prawny odszkodowania:

Odszkodowania powypadkowe to nasza jedyna specjalizacja, skupiamy się tylko na sprawach odszkodowawczych, sprawy prowadzą tylko Adwokaci i Radcy Prawni zajmujący się dochodzeniem odszkodowań powypadkowych. Radca Prawny odszkodowania Zamość, Adwokat odszkodowania Zamość.

Adwokat odszkodowania Zamość:

Reprezentacja poszkodowanych w wypadkach drogowych i dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Adwokata lub Radcę Prawnego przed Sądami Okręgowymi z zakresu apelacji Lubelskiej tj. w miastach Lublin, Zamość, Radom, Siedlce.

Radca Prawny odszkodowania Zamość:

Radca Prawny zajmujący się odszkodowaniami z Lublina, odszkodowaniami powypadkowymi zajmujemy się od 10 lat, w tym czasie w sprawach o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby w wypadku komunikacyjnym lub rolniczym reprezentowaliśmy ponad 1200 osób, ponad 320 rodzin, wielokrotnie przed SO w Siedlcach, Radomiu, Zamościu czy Lublinie to daje nam ogromną wiedzę i doświadczenie, świetną znajomość orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Lublinie i Sądu Najwyższego.

Radca Prawny odszkodowania Siedlce:

Doskonale wiemy o jakie kwoty odszkodowań wystąpić w SO w Zamościu, Lublinie, Radomiu czy Siedlcach. Z pomocą prawną adwokata lub Radcy Prawnego mocno wyspecjalizowanego w sprawach o odszkodowanie powypadkowe uzyskasz więcej.


Odszkodowania powypadkowe pomoc Radcy Prawnego:

Szukasz pomocy prawnej dobrego Radcy Prawnego zajmującego się odszkodowaniami po śmierci osoby bliskiej na terenie apelacji Lubelskiej. Możemy Ci pomóc, prowadzimy sprawy na obszarze SO w Siedlcach, Lublinie, Zamościu, Radomiu. Z pomocą Radcy Prawnego, adwokata uzyskasz wyższe odszkodowanie powypadkowe.

Odszkodowania Adwokat Siedlce:

Siedziba Kancelarii znajduje się w Lublinie, jednak Kancelaria świadczy usługi na rzecz Klientów z całego kraju. Współpracujemy z Klientami z całej Polski, w tym m.in. z okolic Zamościa, Lublina, Radomia, Siedlec, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Kielc, Krakowa, Warszawy, Płocka, Łomży, Białegostoku czy Rzeszowa, Tarnowa, Poznania, Olsztyna, Gdańska, Bydgoszczy, Torunia. Co ważne koszty dojazdów do klientów są po naszej stronie, bez względu na ich ilość.

Odszkodowania Radca Prawny Lublin:

Pomoc prawna w sprawach o odszkodowania powypadkowe, radca prawny odszkodowania opinie klientów, darmowe porady prawne z zakresu odszkodowań z wypadku, adwokat odszkodowania opinie, odszkodowania Lublin Adwokat, radca prawny odszkodowania lublin, odszkodowanie adwokat radom, odszkodowania lublin opinie, odszkodowania radom firma, odszkodowania opinie lublin, odszkodowania lublin, odszkodowanie powypadkowe adwokat, dobry radca prawny od odszkodowań opinie, odszkodowanie z oc za śmierć w wypadku, odszkodowania wypadki drogowe.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna