Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Sąd Apelacyjny Łódź: Rozmiar krzywdy i ekonomicznie odczuwalna wartość zadośćuczynienia.

ZAKRES TEMATYCZNY:

-Zadośćuczynienie po śmierci męża i córki w wypadku samochodowym, możliwość porównania kwot zasądzanych w podobnych sprawach o odszkodowanie za stratę bliskiej osoby.

-Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał, że właściwe będą kwoty po 250.000zł zadośćuczynienia za śmierć męża i córki zamiast wcześniej przyznanych przez Sąd Okręgowy w Łodzi 175.000zł.

-Właściwa wysokość zadośćuczynienia za stratę całej najbliższej rodziny w jednym tragicznym zdarzeniu drogowym.

-Darmowe porady prawne z zakresu odszkodowań, bezpłatne konsultacje Adwokata Radcy Prawnego, pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych z wypadków śmiertelnych na terenie Apelacji Łódzkiej, czyli przed Sądami Okręgowymi w Łodzi, Płocku, Sieradzu, Kaliszu, Piotrkowie Trybunalskim.

-Adwokat Łódź odszkodowania, Radca Prawny Łódź odszkodowania, Adwokat odszkodowania Płock, Radca Prawny odszkodowania Płock, Adwokat odszkodowania Piotrków Trybunalski, Radca Prawny odszkodowania Piotrków Trybunalski, Adwokat, Radca Prawny od odszkodowań Sieradz, Kalisz.

Sąd Apelacyjny w Łodzi - I ACa 1252/12:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 8 marca 2013 r. I ACa 1252/12. Wpływ poziomu stopy życiowej na wysokość zadośćuczynienia.

Poziom stopy życiowej społeczeństwa może rzutować na wysokość zadośćuczynienia jedynie uzupełniająco, w aspekcie urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości społecznej.

Prezentowany we wcześniejszym orzecznictwie pogląd o utrzymywaniu zadośćuczynienia w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa stracił znaczenie, z uwagi na znaczne rozwarstwienie społeczeństwa pod względem poziomu życia i zasobności majątkowej.

Decydującym kryterium jest rozmiar krzywdy i ekonomicznie odczuwalna wartość, adekwatna do warunków gospodarki rynkowej.

W wyniku skutecznej apelacji SA w Łodzi podwyższył świadczenia odszkodowawcze uprzednio przyznane przez SO w Łodzi ze 160.000zł na 250.000zł odszkodowania zarówno za śmierć męża jak i córki.

W wypadku zginęli mąż i córka powódki. Powódka była uczestnikiem wypadku jako pasażer. Bezpośrednio po zaistnieniu wypadku powódka przebywała w samochodzie, z którego została wydobyta przez służby ratownicze.

Powódka również zaskarżyła apelacją wyrok Sądu Okręgowego w części oddalającej powództwo w zakresie kwoty 75.000 zł tytułem zadośćuczynienia po śmierci męża oraz kwoty 75.000 tytułem zadośćuczynienia po śmierci córki.

Sąd Apelacyjny w Łódzi podwyższył odszkodowania do 250.000zł za śmierć męża i 250.000zł za śmierć córki.

Sąd Odwoławczy stwierdził, że nie ma racji pozwany uznając kwotę zasądzoną na rzecz powódki za rażąco wygórowaną, natomiast celne są spostrzeżenia powódki wskazujące na błędną wykładnię powyższego przepisu i zasądzenie kwot niższych od żądanych pierwotnie w pozwie.

Ponadto okoliczności wpływające na określenie wysokości zadośćuczynienia, jak i kryteria ich oceny, muszą być zawsze rozważane indywidualnie w związku z konkretną osobą poszkodowanego i sytuacją życiową, w której się znalazł (tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 grudnia 2007 r. wydanym w sprawie I CSK 384/07, opubl. OSP z 2009 Nr 2, poz. 20).

Podał, że utrata całej rodziny powoduje tak intensywne cierpienia fizyczne i psychiczne, że niemożliwe jest uświadomienie sobie ich przez osobę, która nie doznała powyższej straty.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie I CSK 2/12 (opubl. LEX nr 1228578) stwierdził, że poziom stopy życiowej społeczeństwa może rzutować na wysokość zadośćuczynienia jedynie uzupełniająco, w aspekcie urzeczywistnienia zasady sprawiedliwości społecznej. Prezentowany we wcześniejszym orzecznictwie pogląd o utrzymywaniu zadośćuczynienia w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa stracił znaczenie, z uwagi na znaczne rozwarstwienie społeczeństwa pod względem poziomu życia i zasobności majątkowej. Decydującym kryterium jest rozmiar krzywdy i ekonomicznie odczuwalna wartość, adekwatna do warunków gospodarki rynkowej.


Radca Prawny odszkodowania Łódź, Płock:

Trafiłeś na stronę Kancelarii Radcy Prawnego Sławomira Morlewskiego, zapewne szukasz pomocy prawnej Adwokata, Radcy Prawnego lub Firmy Odszkodowawczej w sprawie o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym.

Jako Radca Prawny specjalizuje się w odszkodowaniach - zajmuje się tylko takimi sprawami (strata bliskiej osoby), odszkodowania z wypadków drogowych to moja jedyna specjalizacja - sprawy odszkodowawcze prowadzi zawsze Radca Prawny specjalizujący się w odszkodowaniach, ewentualnie , w sprawach wyjątkowych współpracujący Adwokat, Radca Prawny.


Adwokat od odszkodowań Łódź:

Reprezentowaliśmy skutecznie w sprawach o odszkodowanie z wypadku śmiertelnego klientów z rejonu takich miast w województwie Łódzkim jak Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Płock, Kalisz - w tych okolicach mamy bardzo dobre opinie klientów za prowadzenie sprawy o odszkodowanie.


Odszkodowania Adwokat Płock:

Znamy bardzo dobrze orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, wiemy o jakie kwoty odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w konkretnym wypadku najlepiej wystąpić.


Bezpłatne porady prawne odszkodowania:

Co ważne, przed podpisaniem umowy o dochodzenie odszkodowania możesz skorzystać z darmowych porad prawnych odnośnie sprawy odszkodowawczej, uzyskać bezpłatne konsultacje odszkodowawcze, otrzymać opinie Adwokata, Radcy Prawnego na temat sytuacji prawnej w twoim wypadku, możliwych do uzyskania odszkodowań, właściwego Sądu (np. Łódź, Płock, Sieradz, Kalisz, Piotrków Trybunalski), wysokości prowizji od odszkodowania, cennika Kancelarii Radcy Prawnego itp.

Wielokrotnie przed Sądami Apelacji Łodzkiej uzyskiwaliśmy dla rodzin wysokie odszkodowania - 1 650 000 zł dla rodziny z okolic Płocka, 500 000 zł z okolic Piotrkowa Trybunalskiego.


Darmowe porady prawne odszkodowania Łódź:

W sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej możesz liczyć na darmowe porady prawne:

- dowiesz się czy możesz uzyskać odszkodowanie przed SO w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku, Kaliszu, Sieradzu.

-w jakiej wysokości odszkodowanie realnie możesz uzyskać w Apelacji Łódzkiej,

-na co uważać podpisując umowę o dochodzenie odszkodowań,

-jaka jest odpowiednia, niewygórowana prowizja od odszkodowania, w twoim przypadku,

-dlaczego Radca Prawny lub Adwokat od odszkodowań, powinni zadowolić się znacznie niższą prowizją od odszkodowania,

-jakie wynagrodzenie pobiera radca prawny zajmujący się odszkodowaniami,

-dlaczego firmy odszkodowawcze oczekują znacznie wyższych prowizji od odszkodowania,

Co więcej, możesz liczyć na pomoc radcy prawnego w sprawach pobocznych, związanych z wypadkiem drogowym, w którym zginęła osoba bliska.

Odszkodowania Płock:

Adwokat od spraw odszkodowań z wypadku drogowego w okolicy miast Łódź, Płock, Piotrków Trybunalski.

Dowiedz się jak uzyskać odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym, o odszkodowanie powypadkowe z ubezpieczenia oc możesz starać się nawet do 20 lat od dnia wypadku drogowego.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna