Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Sąd Apelacyjny Białystok: Zadośćuczynienie za śmierć dwójki małoletnich dzieci.

ZAKRES TEMATYCZNY:

-Odszkodowania Białystok, Odszkodowania Łomża, Odszkodowania Olsztyn, pomoc prawna Adwokata, Radcy Prawnego, odszkodowania komunikacyjne.

-Kryteria ustalenia właściwej kwoty zadośćuczynienia przez SA Białystok.

-Odszkodowanie, zadośćuczynienie po śmierci dzieci w wypadku.

-Termin naliczania odsetek za opóźnienie.

-Obowiązek Zakładu Ubezpieczeń, jako profesjonalisty, samodzielnego ustalania zasad odpowiedzialności i wysokości zadośćuczynienia.

-Radca Prawny zajmujący się odszkodowaniami Białystok, Adwokat od odszkodowań Białystok, Radca Prawny Łomża odszkodowania, Adwokat Łomża odszkodowania powypadkowe, Adwokat odszkodowania Olsztyn reprezentacja, Radca Prawny odszkodowania po wypadku.

Odszkodowania komunikacyjne Białystok, Łomża:


I ACa 786/17, Okoliczności mające wpływ na wysokość zadośćuczynienia przyznanego z tytułu śmierci najbliższego członka rodziny. - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie o odszkodowanie.


Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 2 lutego 2018 r. I ACa 786/17

Okoliczności mające wpływ na wysokość zadośćuczynienia z tytułu śmierci członka rodziny.

Na rozmiar krzywdy, o której mowa w art. 446 § 4 k.c., mają wpływ przede wszystkim: wstrząs psychiczny i cierpienia moralne wywołane śmiercią osoby bliskiej, poczucie osamotnienia i pustki, rodzaj i intensywność więzi łączącej pokrzywdzonego ze zmarłym, rola w rodzinie pełniona przez osobę zmarłą, wystąpienie zaburzeń będących skutkiem śmierci osoby bliskiej, stopień, w jakim pokrzywdzony będzie umiał odnaleźć się w nowej rzeczywistości i zdolność do jej zaakceptowania, wiek pokrzywdzonego.

200.000zł za śmierć dwójki małoletnich dzieci w wypadku drogowym koło Białegostoku, wiek 4l i 1r. Pozwany w likwidacji szkody przyznał 100.000zł odszkodowania.

W ocenie Sądu Apelacyjnego dotkliwość krzywd doznanych przez powódkę uzasadnia przyznanie zadośćuczynienia w wysokości 200.000 zł, co przy uwzględnieniu, że pozwany wypłacił już z tego tytułu 100.000 zł, oznaczało że powództwo należało uwzględnić w całości. W ocenie Sądu Apelacyjnego dopiero zadośćuczynienie w łącznej kwocie 200.000 zł w pełni uwzględnia rozmiar cierpień powódki i w należytym stopniu wypełnia swoją funkcję kompensacyjną, a jednocześnie nie prowadzi do nadmiernego wzbogacenia, co należy uwzględnić poprzez odniesienie do czynnika korygującego: aktualnych warunków i przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa.


Z dołączonych do akt sprawy tzw. "akt szkody" na płycie CD, jak się wydaje niekompletnych, wynika, że korespondencja w sprawie zgłoszonej przez powódkę szkody była prowadzona już w lutym 2014 r. W takiej sytuacji zadaniem pozwanego było ustalenie w terminie 30, a wyjątkowo - 90 dni, podstaw własnej odpowiedzialności oraz jej rozmiarów. Na gruncie omawianych regulacji wskazuje się na istniejący po stronie ubezpieczycieli obowiązek bezzwłocznego, samodzielnego i aktywnego działania w zakresie ustalenia przesłanek odpowiedzialności oraz badania okoliczności wpływających na określenie wysokości należnego pokrzywdzonemu świadczenia. Zapatrywanie takie wynika z faktu, że będący profesjonalistą na rynku ubezpieczeń, zakład ubezpieczeń jest w stanie sprawnie przeprowadzić postępowanie likwidacyjne we własnym zakresie, korzystając z wyspecjalizowanej kadry. W tym stanie rzeczy, bierność ubezpieczyciela, a w szczególności oczekiwanie na wynik toczącego się postępowania sądowego naraża go na ryzyko popadnięcia w opóźnienie lub zwłokę w spełnieniu świadczenia odszkodowawczego.

Odszkodowania pomoc Adwokata:

Dobry radca prawny odszkodowania Białystok, straciłeś bliską osobę w wypadku drogowym a mieszkasz na terenie lub w okolicach Białegostoku, Łomży, Olsztyna lub Suwałk, warto zlecić prowadzenie sprawy o odszkodowanie powypadkowe Radcy Prawnemu lub Adwokatowi zajmującym się odszkodowaniami, taki adwokat lub radca prawny stale zajmujący się odszkodowaniami komunikacyjnymi to gwarancja bardzo wysokiej jakości a pobierze znacznie mniejsze wynagrodzenie prowizyjne niż tzw. Firmy Odszkodowawcze, często jest to 2-3 krotnie niższa prowizja.

Odszkodowania darmowe porady prawne, Białystok, Łomża:

Oferujemy darmowe porady prawne w sprawach odszkodowań z wypadków drogowych, jako wstęp do współpracy z Adwokatem lub Radcą Prawnym na terenie SO w Olsztynie, Łomży, Białymstoku. Porady prawne w sprawach odszkodowań z wypadków śmiertelnych są całkowicie bezpłatne, podobnie jak bezpośrednie konsultacje i opinie prawne, podczas których analizujemy sprawę, zapoznajemy potencjalnych klientów z efektami naszej pracy, wskazujemy na opinie dotychczasowych klientów z okolic ich miejsca zamieszkania.

Odszkodowania powypadkowe Adwokat:

Radca Prawny odszkodowania komunikacyjne łomża, odszkodowania po wypadku radca prawny łomża, odszkodowania dobry adwokat białystok, odszkodowania opinie adwokata białystok, odszkodowania drogowe radca prawny opinie, dobry radca prawny od odszkodowań białystok, odszkodowania dobry adwokat województwo podlaskie, wysokie odszkodowanie adwokat, większe odszkodowanie z pomocą dobrego adwokata od odszkodowań.


Odszkodowania Adwokat:

Adwokat od odszkodowań opinie, Białystok, Łomża, Olsztyn, adwokat odszkodowania opinie, radca prawny od odszkodowań opinie, radca prawny odszkodowania opinie, dobry adwokat od odszkodowań opinie, dobry radca prawny w sprawach o odszkodowanie opinie, dobry adwokat od odszkodowań Lublin, dobry radca prawny od odszkodowań, skuteczny adwokat od odszkodowań Białystok, skuteczny radca prawny od odszkodowań Łomża.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna