Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Odszkodowania Lublin, Apelacja Lubelska - Jakie kwoty zasądzają sądy tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Zakres tematyczny:

*Analiza kwot odszkodowania zasądzanych przez Sądy Apelacji Lubelskiej tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym, czyli Sądy Okręgowe w miastach lublin, radom, zamość, siedlce.

*Wysokość kwoty odszkodowania za śmierć osoby bliskiej ze względu na indywidualne okoliczności sprawy o odszkodowanie, takie min. jak wiek, stopień pokrewieństwa, sytuację życiową, rodzinną, psychologiczną.

*Porównanie poszczególnych Sądów Okręgowych z Apelacji Lubelskiej w sprawach o odszkodowanie powypadkowe, gdzie doszło do śmierci osoby bliskiej.

*Okoliczności najczęściej negatywnie wpływające na ocenę krzywdy przez sąd w sprawie o odszkodowanie z art. 446 i 448 KC.

*Jak skutecznie dochodzić roszczeń o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej przed SO w lublin, zamość, radom, siedlce.

APELACJA LUBELSKA

APELACJA LUBELSKA - Odszkodowania Lublin, Odszkodowania Radom, Odszkodowania Siedlce, Odszkodowania Zamość.

Do Sądów Apelacji Lubelskiej należą Sądy Okręgowe w miastach Lublin, Zamość, Radom, Siedlce - na sprawach o odszkodowanie powypadkowe z tych sądów, będzie skupiała się analiza, będzie dotyczyła spraw z wypadków drogowym, w którym powodowie stracili bliską osobę.

Sądy należące do Apelacji Lubelskiej wyróżniają się na tle naszego kraju jednymi z najwyższych zasądzanych zadośćuczynień w sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym.

Na tle tych czterech sądów w latach 2011-2016 zdecydowanie wyróżniał się Sąd Okręgowy w Lublinie. W latach 2016-2018 doszło do ujednolicenia kwot zasądzanych, na co wpływ miały głównie skuteczne apelacje Ubezpieczycieli.

Z uwagi na wartość przedmiotu sporu, analiza będzie dotyczyła głownie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństwa.

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA RODZICÓW, RODZEŃSTWA

Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 384/14 - NASZA SPRAWA

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będą kwoty:

150.000zł dla rodzica za śmierć dziecka,

80.000zł dla rodzeństwa,

-sprawa dotyczyła wypadku z 2011r

-Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach, podnosząc kwotę zadośćuczynienia za śmierć dzieci dla rodziców z kwot po 120.000zł za śmierć każdego z dzieci na kwoty po 150.000zł.

-powodowie stracili trójkę dzieci, rodzeństwa w tym tragicznym wypadku, biegły stwierdził u rodziców uszczerbek 8% na zdrowiu psychicznym.

-jest to jedno z najwyższych łącznych odszkodowań zasądzonych w apelacji lubelskiej - 2.200.000zł.Sąd Okręgowy w Siedlcach w sprawie I ACa 60/15

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych będzie kwota:

100.000zł dla matki za śmierć 3l synka

100.000zł dla ojca za śmierć 3l synka

-sprawa dotyczyła wypadku z 1999r

-Kwoty po 100.000zł, biorąc pod uwagę że dotyczą wypadku z 1999r są bardzo wysokie, biorąc pod uwagę wynik i uzasadnienie adwokat bardzo dobrze poprowadził sprawę o odszkodowanie.Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 167/16

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

100.000zł dla matki za śmierć 20l córki

-sprawa dotyczyła wypadku z 2012r

-Do kwoty 100.000zł Sąd zastosował 40% przyczynienie się zmarłej do szkody, przez świadomą jazdę z pijanym kierowcą, wspólne spożywanie alkoholu przed jazdą.Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 506/15

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych będzie kwota:

50.000zł dla matki za śmierć syna

-sprawa dotyczyła wypadku z 2007r

-Na stan psychiczny powódki nakładają się przeżycia związane ze stratą syna oraz sytuacja ekonomiczna rodziny. Bieda, problemy alkoholowe niepracujących synów.Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 1035/16

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę dla będzie kwota:

50.000zł dla siostry

-sprawa dotyczyła wypadku z 2013r

-Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie, redukując kwotę 70.000zł do kwoty 50.000zł.

-Zmarły brat miał 38l, był 12l starszy od powódki, oboje mieli już własne rodziny, zmarły nie był najbliższą rodziną powódki, biegły stwierdził 5% uszczerbek na zdrowiu powódki, żałoba miała charakter przedłużony.

-Kwotę 50.000zł i tak należy uznać za bardzo dobre zadośćuczynienie dla siostry.Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 861/14

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

30.000zł dla brata 46l.

-sprawa dotyczyła wypadku z 2011r

-Braci dzieliła różnica 9 lat, byli bardzo zżyci,

ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA MAŁŻONKÓW I DZIECI

Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie I C 345 /12 - NASZA SPRAWA

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będą kwoty:

187.000zł żona, około 30l, młode małżeństwo, około 9l związek

195.000zł dziecko, córka około 6l,

-sprawa dotyczyła wypadku z 2011r

-Uzyskane kwoty są najwyższymi jakie udało się nam uzyskać w Apelacji Lubelskiej dla żony i dziecka.


Sąd Okręgowy w Radomiu w sprawie I C 191 /13 - NASZA SPRAWA

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za krzywdą w związku ze śmiercią mamy będą kwoty:

150.000zł córka, około 9l

150.000zł córka, około 8l

-Sprawcą był ojciec dziewczynek, sprawa dotyczyła wypadku z 2013r

-Kwoty 150.000zł zadośćuczynienia, są kwotami z najwyższego pułapu w SA Lublin, oraz najwyższymi uzyskanymi w SO w Radomiu, apelacja oczywiście utrzymała je w mocy.Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 19/15

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych po śmierci 51l rodziców będzie kwota:

150.000zł dla syna

-sprawa dotyczyła odszkodowania z wypadku drogowego z 2005r

-Kwoty po 75.000zł za rodzica, biorąc pod uwagę że dotyczą wypadku drogowego z 2005r i roszczeń dorosłego syna są bardzo dobre.

-Sąd Apelacyjny podwyższył kwotę z 90.000zł na 150.000zł.

-Powod miał 25l, był bardzo zżyty z rodzicami, mieszkał 300m dalej, miał z nimi bardzo częsty i ciepły kontakt, przejął opiekę nad młodszym, małoletnim bratem.Sąd Okręgowy w Lublinie w sprawie I C 323 /14

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych będą kwoty:

100.000zł żona, około 30l, młode małżeństwo, około 6l związek

80.000zł dziecko, urodzone jako pogrobowiec, po śmierci ojca w wypadku

-sprawa dotyczyła odszkodowania z wypadku komunikacyjnego z 2003rSąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 49/17 - NASZA SPRAWA

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych będzie kwota:

75.000zł dla syna, po śmierci matki

-sprawa dotyczyła wypadku z 2004r

-Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie, podnosząc kwotę o 25.000zł.

-Radcy Prawni prowadzący tą sprawę o odszkodowanie po śmierci matki w wypadku, doprowadzili do unieważnienia ugody zawartej z ubezpieczycielem HDI.

-Sąd uwzględnił dotychczas wypłacone, wysokie odszkodowanie, gdyby nie to zadośćuczynienie byłoby wyższe, prawdopodobnie o około 15.000-25.000zł.


Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 108/15

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za naruszenie dóbr osobistych będzie kwota:

70.000zł dla córki, po śmierci matki

70.000zł dla córki, po śmierci matki

-sprawa dotyczyła wypadku z 2004r

-Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu, podnosząc kwotę o 20.000zł z 50.000zł na 70.000zł dla córek.

-W momencie wypadku córki miały 23l i 11l. Matka nadużywała alkoholu, ale nie miało to wpływu na przeżywanie krzywdy i osłabienie relacji z matką.


Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie I ACa 485/16

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

20.000zł dla syna 56l za śmierć 77l matki

-sprawa dotyczyła wypadku z 2011r

-Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie, redukując kwotę 40.000zł do kwoty 20.000zł.

-Powód miał problemy z żoną i dziećmi, znęcał się nad nimi, był karany, miał problemy z pracą, alkoholem, okoliczności te również miały silny, negatywny wpływ na jego stan psychiczny, niezależnie od krzywdy po śmierci matki

-Sprawa miała słabe okoliczności faktyczne, głownie skomplikowana sytuacja życiowa powoda wpłynęła na niską kwotę zadośćuczynienia. W podobnych sprawach, nawet zakończonych ugodą, udawało się nam uzyskać kwoty 50.000zł - 80.000zł.

ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH POWODÓW

ANALIZA KWOT:

Podane kwoty uwzględniają sprawy bez przyczynienia i ujemnych okoliczności.


Małżonek za małżonka:

-młody małżonek (20-40 lat) może uzyskać od 80.000zł do 150.000zł zadośćuczynienia za śmierć współmałżonka.

-starszy małżonek (40-80) może z reguły uzyskać od 70.000zł do 120.000zł zadośćuczynienia


Dziecko za rodzica:

-małoletnie od 80.000zł do 150.000zł

-dorosłe od 50.000zł do 120.000zł


Rodzic za dziecko:

-za dziecko małoletnie 100.000zł-150.000zł

-za dziecko dorosłe 50.000zł - 100.000zł


Rodzeństwo za brata lub siostrę:

-za rodzeństwo małoletnie 40.000zł - 100.000zł

-za rodzeństwo dorosłe 20.000zł - 80.000zł.


Wnuk za dziadka, babcię:

-małoletni około 8.000zł - 20.000zł

-dorosły 5.000zł - 15.000zł


Dziadek za wnuka:


BARDZO WAŻNE:

Kwoty podane należy brać pod uwagę gdy w sprawie nie ma podstaw do przyczynienia, a także gdy nie występują okoliczności ujemnie wpływające na ocenę krzywdy.

Jeżeli zmarły pił alkohol z kierowcą przed jazdą - kwoty będą o około 40-50% mniejsze.

OKOLICZNOŚCI UJEMNE, WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻENIE ZADOŚĆUCZYNIENIA:

-Przyczynienie się zmarłego do szkody, przez spożywanie alkoholu z kierowcą przed jazdą, świadomość co do jego stanu (30-50% mniej)

-Brak pasów bezpieczeństwa w sytuacji gdy mogły uratować życie pasażera, kierowcy (20-90%)

-Okoliczności rodzinne, patologie, alkohol, przemoc, brak pracy, konflikty z prawem.

-Słabe więzi emocjonalne, słaba sieć powiązań życiowych, rzadko spędzany wspólnie czas.

-Okres w którym doszło do wypadku, w starych sprawach Sądy zasądzają około 30% mniej niż w nowych. Za stare uznaje się te z przed 2008r tj. z okresu 1997-2008r za nowe te od 2009 do dnia dzisiejszego.

PODSUMOWANIE:

RADCA PRAWNY ODSZKODOWANIA, ADWOKAT ODSZKODOWANIA:

*Pamiętaj, że każda sprawa o odszkodowanie powypadkowe powinna być oceniona indywidualnie, najlepiej gdy zrobi to dobry Adwokat, Radca Prawny zajmujący się odszkodowaniami z wypadków drogowych, każda sprawa o odszkodowanie jest inna, ma tylko sobie właściwe okoliczności, oprócz tych zasadniczo wspólnych, podobnych.

DOBRY ADWOKAT OD ODSZKODOWAŃ OPINIE:

*Dobry Adwokat, Radca Prawny od odszkodowań, mający duże doświadczenie w sprawach o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym, potrafi ocenić z bardzo wysokim prawdopodobieństwem ile w danej sprawie można skutecznie uzyskać oraz to ile poszczególni sędziowie z apelacji lubelskiej w danej sprawie i okolicznościach mogą zasądzić.

*Bardzo ważne jest by pewne okoliczności sprawy o odszkodowanie powypadkowe szczególnie wyeksponować a pewne pominąć, nie wskazywać na nie.

ODSZKODOWANIA LUBLIN POMOC PRAWNA:

Straciłeś w wypadku drogowym bliską osobę i szukasz dobrego radcy prawnego od odszkodowań który skutecznie poprowadzi twoją sprawę, to dobrze że trafiłeś na stronę naszej Kancelarii.

RADCA PRAWNY ODSZKODOWANIA OPINIE:

Sprawdź nasze dotychczas wygrane sprawy o odszkodowanie powypadkowe, sprawdź opinie klientów o radcy prawnym od odszkodowań, dobry adwokat specjalizujący się w odszkodowaniach to gwarancja dobrze poprowadzonej sprawy o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby w wypadku drogowym.

Bardzo dobre opinie klientów to nasz ogromny atut, z każdej sprawy o odszkodowanie staramy się uzyskać maksimum, na jakie pozwalają jej okoliczności, dobry adwokat od odszkodowań to najlepsze wsparcie w trudnej sprawie sądowej,

radca prawny odszkodowania lublin mec Sławomir Morlewski

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna