Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Baza wiedzy

Sąd Okręgowy w Olsztynie: Bardzo wysokie odszkodowanie dla dziecka za śmierć ojca.

ZAKRES TEMATYCZNY:

*Ciekawa sprawa z Sądu Okręgowego w Olsztynie I C 465/18

*Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2 października 2019 r. I C 465/18, sprawa o odszkodowanie z wypadku drogowego, śmierć partnera, ojca, syna - mężczyzna miał 30l w dniu wypadku.

*Zadośćuczynienia zasądzone w sprawie:

200 000zł zadośćuczynienia dla córki

150 000zł zadośćuczynienia dla partnerki

150 000zł zadośćuczynienia dla Matki

*Zarzut przyczynienia się zmarłego do szkody w 70%.

*Wypadek komunikacyjny, sprawa o odszkodowania z OC sprawcy, Adwokat zajmujący sie odszkodowaniami, Radca Prawny odszkodowania powypadkowe.

*Pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych, Adwokat, Radca Prawny, odszkodowania komunikacyjne, Białystok, Łomża, Olsztyn, Ostrołęka, Suwałki.


Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 2 października 2019 r. I C 465/18

Krzywdy spowodowanej śmiercią osoby bliskiej nie można wymierzyć w sposób sztywny i uniwersalny w każdym przypadku. Każdorazowo zadośćuczynienie zależy od indywidualnych okoliczności sprawy. Krzywdę doznaną w wyniku śmierci osoby bliskiej bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy, przy czym ocena ta powinna opierać się na kryteriach obiektywnych, a nie na wyłącznie subiektywnych odczuciach pokrzywdzonego. Wyważenie odpowiedniej kwoty, w relacji do okoliczności sprawy, należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego. Zasądzenie zadośćuczynienia na podstawie art. 446 § 4 k.c. powinno nastąpić według kryteriów branych pod uwagę przy zasądzaniu zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w rozumieniu art. 23 i 24 k.c., oraz art. 448 k.c., z uwzględnieniem jednak ciężaru gatunkowego naruszonego dobra, jakim jest prawo do życia w rodzinie, czyli więź rodzinna drastycznie zerwana wskutek zaistniałego wypadku.

Sąd przyjął stopień przyczynienia się K. M. (2) do powstania szkody w wysokości 70%. Podkreślić należy, że poszkodowany przy prawidłowej obserwacji drogi, poruszając się z prędkością administracyjnie dozwoloną mógł mieć czas na reakcję i podjęcie manewru obronnego. Zatem jadąc z nadmierną prędkością pod wpływem alkoholu przyczynił się do wypadku w sposób znaczny. Należy bowiem przyjąć, że gdyby K. M. (2) był trzeźwy i jechałby z mniejszą prędkością, właściwie zareagowałby na sytuację na drodze, a tym samym do wypadku w ogóle by nie doszło.

Sąd pominął wniosek dowodowy pozwanego o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków uznając, że przeprowadzenie tego dowodu jest zbędne w niniejszej sprawie. Wskazać należy, ze postępowaniu karnym zostały sporządzone opinie z zakresu rekonstrukcji wypadków, z których w sposób niewątpliwy wynika, że poszkodowany przekroczył administracyjnie dozwoloną prędkość i gdyby poszkodowany zareagował właściwie na drodze, do wypadku w ogóle by nie doszło. Mając na uwadze kompletność, jasność i precyzję twierdzeń przedstawionych w dokumentach - opiniach Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku strony pozwanej o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Tym bardziej, że pozwany nie wykazał, aby zachodziła konieczność zweryfikowania, bądź wyjaśnienia, nowych okoliczności, nieznanych podczas rozstrzygania sprawy (...). Zresztą strona powodowa nie kwestionowała, że poszkodowany w chwili zdarzenia przekroczył prędkość.

Odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym, Białystok, Łomża, Olsztyn, Suwałki, Ostrołęka, Adwokat, Radca Prawny.


Odszkodowania Radca Prawny:

Zapewniamy profesjonalną pomoc prawną (Adwokata, Radcy Prawnego) poszkodowanym w wypadku drogowym, któzy stracili bliską osobę.

Oferujemy darmowe porady prawne z odszkodowań, przed podpisaniem umowy, bezpłatna pomoc prawna odszkodowania - dotyczy tylko spraw o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby ewentualnie uszczerbek na zdrowiu, doznane urazy.

W sprawach o odszkodowanie z OC reprezentujemy klientów z całej Polski, także z obszaru apelacji Białostockiej (Sądy Okręgowe Łomża, Białystok, Olsztyn, Suwałki, Ostrołęka).

Sprawy o odszkodowania prowadzą tylko adwokaci, radcy prawni, z dużym doświadczeniem w ,,odszkodowaniach,, i wąską specjalizacją z odszkodowań po wypadku, w któym bliska osoba poniosła śmierć. Odszkodowania Adwokat, Radca Prawny, wypadki drogowe, Łomża, Białystok, Olsztyn, Suwałki.

Odszkodowania Lublin Radca Prawny:

Adwokat odszkodowania Białystok, Adwokat Łomża odszkodowania z OC, Adwokat Olsztyn odszkodowania powypadkowe, Odszkodowania Radca Prawny białystok, Odszkodowania Radca Prawny Łomża, Odszkodowania Radca Prawny Olsztyn, Suwałki Radca Prawny od odszkodowań, Suwałki Adwokat do spraw odszkodowawczych, darmowa porady prawne w sprawie o odszkodowanie, opinie dotychczasowych klientów.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Bezpłatna konsultacja