Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Sąd Najwyższy: Wynagrodzenie pełnomocnika reprezentującego kilku powodów.

ZAKRES TEMATYCZNY:

-Wskazówki Sądu Najwyższego co do wysokości kosztów zastępstwa procesowego dla Pełnomocnika reprezentującego kilku mocodawców na podstawie współuczestnictwa formalnego.

-Sprawa o odszkodowanie, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej a współuczestnictwo formalne.

-Sprawa o odszkodowanie, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, reprezentacja powodów przez jednego pełnomocnika.

-Koszty zastępstwa procesowego w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej, kilku roszczących w ramach jednej sprawy.

-Zakaz ingerencji sądu w wysokość stawki minimalnej gdy nie pozwala na to ustawa.

Sąd Najwyższy o wynagrodzeniu dla pełnomocnika reprezentującego współuczestników formalnych.

II CZP 107/17

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy przejął do rozstrzygnięcia sprawę, w której Sąd Apelacyjny w Poznaniu przedstawił zagadnienie prawne (sygn. akt III CZP 72/17).

Przejęcie sprawy wiązało się z rozstrzygnięciem przez Sąd Najwyższy zażalenia na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów procesu. 

Wątpliwości dotyczyły tego, czy możliwe jest – w przypadkach współuczestnictwa formalnego – rozliczenie kosztów należnych współuczestnikowi przez obniżenie wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (radcy prawnego) poniżej stawki minimalnej przewidzianych w przepisach wykonawczych.

Rozstrzygając zażalenie, Sąd Najwyższy przyjął, że sąd orzekający o kosztach procesu nie może ustalić wynagrodzenia pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym poniżej wysokości stawki minimalnej, która dla danej sprawy określona jest w przepisach wykonawczych, z wyjątkiem sytuacji, w której przepisy przewidują taką możliwość. 

Dotyczy to także sytuacji, w której współuczestnicy formalni są reprezentowani przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Sąd Najwyższy zwrócił jednocześnie uwagę, że może wystąpić sytuacja, w której łączna wysokość tego wynagrodzenia w okolicznościach sprawy może być uznana za zbyt wysoką, nieodpowiadającą nakładowi pracy i czasu pełnomocnika. 

Unormowanie tej sytuacji należy jednak do ustawodawcy, a brak rozwiązania normatywnego nie może być zastąpiony przez Sąd Najwyższy.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna