Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Baza wiedzy

Sąd Apelacyjny w Katowicach: Ugody zawarte przed wejściem w życie zadośćuczynienia za krzywdę.

ZAKRES TEMATYCZNY:

*Funkcjonowanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku śmierci bliskiej osoby w orzecznictwie Sądów.

*Ugoda ze zrzeczeniem się roszczeń wobec ubezpieczyciela w zakresie odszkodowania i renty.

*Brak świadomości co do istnienia zadośćuczynienia, w konsekwencji nieskuteczność zrzeczenia się konkretnego roszczenia, którego poszkodowany nie przewidywał w zgłoszeniu szkody ani nie obejmował świadomością.

*Adwokat odszkodowania Katowice, Radca Prawny odszkodowania Katowice, odszkodowania Katowice, profesjonalna reprezentacja poszkodowanych w sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę, zwrot kosztów pogrzebu w wyniku śmierci osoby bliskiej.

*Pomoc prawna Adwokata, Radcy Prawnego w sprawach o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, dochodzenie odszkodowań powypadkowych z polisy OC, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Bielsko Biała.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 24 maja 2019 r. I ACa 1075/18

Wprawdzie w dacie zawierania ugody pojawiły się już pierwsze orzeczenia sądowe dopuszczające możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w oparciu o przepisy o ochronie dóbr osobistych i oparcie takiego roszczenia na gruncie art. 448 k.c., nie sposób jednak abstrahować od tego, że były to pierwsze dopiero rozstrzygnięcia przełamujące powszechne (i znajdujące oparcie w ówczesnym prawie) przekonanie, że ustawodawca dla rodziny osoby zmarłej roszczenia o zadośćuczynienie nie przewidział, a wszelkie z tej śmierci wypływające roszczenia ograniczył do tego o odszkodowanie, przewidzianego w art. 446 § 3 k.c.

Pogląd odmienny dopuszczający dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie, dopiero powoli przebijał się w orzecznictwie i z pewnością w roku 2008 nie był ugruntowany.

Można się zgodzić, że w systemie prawa i doktrynie używa się pojęcia "odszkodowanie" w znaczeniu szerokim, obejmującym wszelkie roszczenia osoby uprawnionej, w tym i roszczenie o zadośćuczynienie, pamiętać jednak należy, że z owego uproszczenia nomenklaturowego nie można wysnuwać zbyt daleko idących wniosków, w szczególności nie należy stosować swoistego automatyzmu w rozumieniu odszkodowania jako świadczenia wywodzonego ze wszystkich dających się z jakiegoś zdarzenia wyprowadzić roszczeń.

Pamiętać warto, że semantycznie odszkodowanie jest jednym ze sposobów naprawienia szkody, a potocznie 22 używane określenie "szkoda niemajątkowa" w istocie oznacza krzywdę, za którą pokrzywdzonemu należy się zadośćuczynienie.

Powszechność używania pojęcia odszkodowanie w rozumieniu zadośćuczynienia nie pozwala, oczywiście w przypadku posłużenia się nim z góry wykluczyć, że obejmowało ono zadośćuczynienie, musi to jednak wyraźnie wynikać z okoliczności.

W sprawie niniejszej w roku 2008 powód domagał się wyraźnie (obok renty) jedynie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej wywodzonego z art. 446 § 3 k.c. i tę podstawę swego roszczenia przez cały czas konsekwentnie podtrzymywał.

Oznacza to, że świadomością swą nie obejmował on innego niż określone wówczas roszczenie stricte odszkodowawcze, to zaś prowadzić musi do wniosku, że zrzeczenie się nie obejmowało roszczeń o innym charakterze, by takie zrzeczenie było skuteczne, niezbędna byłaby świadomość jego istnienia po obu stronach i chęć dochodzenia go po stronie poszkodowanego (pokrzywdzonego), co przekładałoby się na cel umowy (w tym przypadku ugody) i zgodny zamiar stron w rozumieniu art. 65 § 1 i 2 k.c.

ADWOKAT ODSZKODOWANIA:

Reprezentujemy w sprawach o odszkodowanie powypadkowe przed Sądami poszkodowanych, którzy stracili bliskich w wypadku drogowym.

Prowadzimy sprawy w całej Polsce, min. w obszarze Apelacji Katowickiej czyli przed SO w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Bielsko Białej.

Poszkodowanych w sprawach odszkodowawczych reprezentuje Radca Prawny specjalizujący się w odszkodowaniach z wypadków drogowych lub Adwokat tej specjalizacji.


RADCA PRAWNY ODSZKODOWANIA:

Dla poszkodowanych najbardziej korzystne jest skorzystanie z pomocy Radcy Prawnego od odszkodowań, Adwokata od odszkodowań (najlepiej specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań z wypadków drogowych).

To podstawa by uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie z wypadku drogowego przed SO w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Bielsku Białej lub SA w Katowicach.

O odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej najlepiej starać się z pomocą Adwokata lub Radcy Prawnego, czyli prawników profesjonalnych ich pomoc jest tańsza około dwu - trzykrotnie (przykładowo 10% brutto prowizji zamiast 20-40% brutto jakich najczęściej oczekują Firmy Odszkodowawcze)

DARMOWE PORADY PRAWNE ODSZKODOWANIA:

Poszkodowani min. z okolic Katowic, Gliwic, Częstochowy, Bielsko Białej którzy stracili bliskich w wypadku drogowym i chcą dochodzić odszkodowań w związku z tym faktem mogą skorzystać z oferowanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Sławomira Morlewskiego darmowych porad prawnych z dziedziny odszkodowań.

Bezpłatne, darmowe porady prawne z zakresu spraw odszkodowawczych obejmują porady, opinie, analizy, konsultacje - porad udzielają Radca Prawny lub Adwokat.

Poszkodowany wstępnie nie płaci za udzieloną pomoc prawną, darmowe porady z odszkodowań mają na celu ułatwienie poszkodowanemu podjęcie decyzji co do wyboru profesjonalnego pełnomocnika w osobie Radcy Prawnego od odszkodowań, do prowadzenia sprawy o odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby.

W ramach darmowych porad prawnych z zakresu odszkodowań powypadkowych możesz uzyskać informację co do:

-opinii dotyczących wypadku, odszkodowań, sytuacji prawnej po stracie bliskiej osoby,

-możliwych do uzyskania kwot odszkodowań po śmierci bliskiej osoby przed SO w Katowicach, Gliwicach, Częstochowie, Bielsku Białej, z pomocą wyspecjalizowanych w sprawach o odszkodowanie Adwokatów czy Radców Prawnych.

-wysokości wynagrodzenia Radcy Prawnego, prowizji od odszkodowania, cennika Kancelarii, kosztów prowadzenia sprawy o odszkodowanie, opłat, czasu trwania sprawy odszkodowawczej, poszczególnych etapów itp.

-Opinie dotychczasowych klientów o Radcy Prawnego, wyroków w podobnych sprawach, poleceń, rekomendacji itp.

Porady z zakresu odszkodowań są całkowicie bezpłatne, darmowe, poszkodowany ma możliwość konsultacji, zastanowienia się czy chce skorzystać z pomocy adwokata, Radcy Prawnego w sprawie o odszkodowanie przed SO apelacji Katowickiej.


Radca Prawny Odszkodowania Gliwice:

Radca Prawny od odszkodowań z Lublina, Adwokat odszkodowania Lublin, Radca Prawny odszkodowania opinie klientów, pomoc prawna odszkodowania wypadkowe, śmierć bliskiej osoby odszkodowanie, darmowa pomoc prawna z odszkodowań, bezpłatne konsultacje w sprawie odszkodowania, opinie dotychczasowych klientów w sprawach o odszkodowanie Radcy Prawnego, Adwokat odszkodowania opinie Lublin, pomoc prawna w sprawie sądowej o odszkodowanie, pomoc Adwokata odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, Katowice, Gliwice, Częstochowa, Bielsko Biała, Ugoda w sprawie o odszkodowanie, prowizja od odszkodowania, Cennik, firmy odszkodowawcze, kancelaria odszkodowawcza, odszkodowania.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Bezpłatna konsultacja