Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Rozstrzygnięcie Sądu o istotnych sprawach dziecka art. 97 § 2 KRIO

ZAKRES TEMATYCZNY:

*Władza rodzicielska rodziców

*Istotne sprawy dotyczące dziecka

*Brak porozumienia

*Procedura

Władza rodzicielska rodziców

ART. 97. WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ:

§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy

WŁADZA RODZICIELSKA RODZICÓW:

Rodzice którzy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej mają prawo i obowiązek jej wykonywania, tzn. mogą samodzielnie podejmować czynności dotyczące osoby i majątku dziecka.

Jednak w istotnych sprawach dziecka rodzice powinni decydować wspólnie - za istotne sprawy rozumiemy zarówno czynności prawne jak i faktyczne.

W przypadku starszego dziecka, rodzice powinni uwzględniać jego rozsądne życzenia.

Istotne sprawy dotyczące dziecka:

Za istotne sprawy wskazane przez praktykę i doktrynę uważa się sprawy dotyczące:

-zmiany imienia dziecka,

-zmiany nazwiska,

-zmiana miejsca pobytu,

-kwestii wyboru przedszkola, szkoły,

-decyzje co do sposobu leczenia,

-kwestie zmiany obywatelstwa,

-wyjazd za granicę,

-posiadania paszportu,

-dowodu osobistego,

-udziału w zajęciach pozaszkolnych,

-kwestia alimentów

Brak porozumienia:

*W braku porozumienia pomiędzy rodzicami co do istotnych kwestii dotyczących osoby lub majątku dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

Zgoda sądu opiekuńczego zastępuje zgodę drugiego rodzica na wystąpienie do sądu o rozstrzygnięcie istotnej sprawy dziecka (postanowienie SN z 3 czerwca 2011 r., III CSK 259/2010).

Jeżeli jeden z rodziców narusza obowiązek wspólnego podejmowania decyzji w istotnych sprawach dziecka Sąd może podjąć rozstrzygnięcia co do ograniczenia lub podejmowania władzy rodzicielskiej, z uwagi na zagrożenie lub naruszenie dobra dziecka.

(postanowienie SN z 14 października 1970 r., III CRN 181/70).

Naruszenie przez rodzica obowiązku wspólnego podejmowania decyzji w zakresie istotnych spraw dziecka może prowadzić do ingerencji sądu opiekuńczego we władzę rodzicielską na podstawie art. 109 k.r.o. - przy przyjęciu, że takie zachowanie rodzica stanowi zagrożenie dobra dziecka, albo do pozbawienia władzy rodzicielskiej w trybie art. 111 § 1 k.r.o. - przy przyjęciu takiego zachowania jako nadużycia władzy rodzicielskiej.

Procedura:

*Wniosek do Sądu Rejonowego o wydanie postanowienia powinien złożyć jeden z rodziców.

*Rozstrzygnięcie sądu opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka może nastąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, chyba że wysłuchanie rodziców byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami.

*Sąd powinien preferować polubowne zakończenie sprawy między rodzicami.

*Sprawy o rozstrzygnięcie Sądu w istotnych sprawach dziecka rozpoznawane są w trybie nieprocesowym.

*Opłata od wniosku wynosi 40zł.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna