Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

darmowa porada prawna

Baza wiedzy

Sąd Okręgowy Płock: Podważenie ugody zawartej w stanie prawnym z przed dnia 3 sierpnia 2008r.

Zakres tematyczny:

*Radca Prawny odszkodowania Płock, Adwokat odszkodowania Płock, pomoc prawna w sprawie o odszkodowanie przed SO w Płocku, darmowe porady prawne z zakresu odszkodowań.

*SO w Płocku, ugoda w sprawie o odszkodowanie a ocena jej ważności w kontekście zmiany przepisów o dochodzeniu odszkodowań z wypadków drogowych.

*Rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Płocku w sprawie o odszkodowanie za stratę syna w wypadku drogowym. SO Płock wysokość odszkodowań z wypadków drogowych, Adwokat, Radca Prawny pomoc prawna w sprawach odszkodowań.

*Pomoc prawna w sprawie o odszkodowanie powypadkowe, Adwokat, Radca Prawny odszkodowania - Łódź, Płock, Sieradz, Piotrków Trybunalski, Kalisz, sprawy wypadkowe, smierć bliskiej osoby w wypadku drogowym.

Radca Prawny Odszkodowania Płock:

W niniejszym artykule omówię bardzo ciekawe dla praktyki spraw odszkodowawczych orzeczenie Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 24 listopada 2015r w sprawie o sygnaturze I C 2899/14.

W sprawie tej Sąd rozstrzygnął bardzo istotny problem ugody ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń. Ugody takie w sprawach odszkodowawczych były bardzo często zawierane w latach 1997 - 2008r.

STAN SPRAWY W MOMENCIE WNOSZENIA POZWU

Odszkodowania Sąd Okręgowy Płock:

Powodowie - rodzice zmarłego, wystąpili do Sądu Okręgowego w Płocku o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w wyniku śmierci syna w wypadku samochodowym który miał miejsce dnia 13 czerwca 2002r. W toku postępowania likwidacyjnego pozwany odmówił wypłat odszkodowania stwierdzając że niema podstawy prawnej do uznania ich roszczeń. Podobne stanowisko zajął pozwany w odpowiedzi na pozew.

Pozwany powołał się na ugodę z powodami w ramach której zrzekli się oni wszelkich roszczeń a pozwany wypłacił im odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po 12.500zł na rzecz każdego z rodziców. Według pozwanego wypłacone świadczenia obejmowały również naprawienie krzywdy niematerialnej.

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU

Adwokat Odszkodowania Płock:

Sąd przyznał rodzicom po 60.000zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w związku ze śmiercią syna.

Poniżej przedstawiam najważniejsze tezy orzeczenia w niniejszej sprawie.

SO Płock Odszkodowania - Uzasadnienie wyroku:

,,Podkreślić należy, że z treści ugody z dnia 11 lutego 2003 r. wprost wynika, iż na rzecz powodów przyznano jedynie świadczenie z tytułu pogorszenia się ich sytuacji życiowej w związku ze śmiercią syna – ugodą nie zostały zatem objęte inne roszczenia, w szczególności dotyczące naprawienia szkody niemajątkowej; wydaje się oczywistym, iż z uwagi na okoliczności zawierania ugody oraz uwarunkowania prawne i pewną praktykę w tym zakresie, strony ugody nie obejmowały swoją wolą uregulowania kwestii zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – takie roszczenie nie było bowiem zgłoszone w ramach likwidacji szkody, a z uwagi na ówczesną praktykę orzeczniczą strony w ogóle nie brały pod uwagę, że takie roszczenie powodom przysługuje. Ponadto, pomimo zawarcia w treści ugody oświadczenia powodów, iż zrzekają się dalszych roszczeń, strony liczyły się z możliwością powstania sporu sądowego – możliwość taka nie została wykluczona w świetle treści punktu 4. ugody, co oznacza, że jednak ugoda nie regulowała w sposób ostateczny i nieodwołalny zobowiązań zakładu ubezpieczeń. Faktyczne wymuszenie przez zakład ubezpieczeń złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się dalszych roszczeń w sytuacji, gdy postępowanie likwidacyjne toczyło się bezpośrednio po traumatycznym dla powodów zdarzeniu wywołującym szkodę, oceniane może być w aspekcie pewnego nadużycia prawa (por. np. wyrok SN z 14.12.1973, II CR 697/73, OSP 1974/7-8/161).

PODSUMOWANIE

Radca Prawny Odszkodowania Płock bezpłatne porady prawne:

Najważniejsze wnioski wynikające z rozumowania Sądu:

-Ugoda nie mogła obejmować zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych ponieważ roszczenia te nie były wymienione w zgłoszeniu szkody.

-Ponadto praktyka sądowa w latach zawierania ugody nie obejmowała tych roszczeń.

-Ugoda przewidywała możliwość rozstrzygnięcia sporu sądowgo, a więc nie kończyła sprawy ostatecznie.

-Ponadto ugoda zawarta bezpośrednio po tragicznej śmierci dziecka jest pewnego rodzaju nadużyciem prawa.

PAMIĘTAJ

Adwokat Odszkodowania Płock, opinie klientów:

*Każdą ugodę zawartą przed 2008r warto dać do analizy Adwokatowi lub Radcy Prawnemu którzy zajmują się odszkodowaniami, może się bowiem okazać, że są podstawy do stwierdzenia jej nieważności.

*Sąd Najwyższy stwierdził w Orzeczeniu o sygnaturze II CR 697/73 że każdą ugodę należy rozpatrzeć w kontekście wszystkich okoliczności jej zawarcia.

Odszkodowania darmowe porady prawne:

*Reprezentujemy poszkodowanych w wypadkach w całej Polsce, min. przed Sądami Apelacji Łódzkiej - Łódż, Płock, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Kalisz, z pomocą Adwokata, Radcy Prawnego łatwiej uzyskać wyższe odszkodowanie, skorzystaj z darmowych porad prawnych z zakresu odszkodowań, bezpłatnych konsultacji, których celem jest zwiększenie twojej świadomości prawnej i umożliwienie swobodnego, rozsądnego wyboru co do pełnomocnika, wynagrodzenia prowizyjnego, czasu rozpoczęcia sprawy.

Radca Prawny Odszkodowania Łódź:

Odszkodowanie powypadkowe Płock, Adwokat odszkodowanie powypadkowe płock, odszkodowania radca prawny płock, odszkodowania radca prawny warszawa, dobry adwokat od odszkodowań warszawa, dobry adwokat odszkodowania, radca prawny odszkodowania opinie, radca prawny wypadki, adwokat płock odszkodowania, adwokat od odszkodowań, radca prawny odszkodowania opinie, Adwokat od odszkodowań Piotrków Trybunalski, Radca Pranwy odszkodowania Piotrków, darmowa pomoc prawna z odszkodowań, opinie klientów.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Darmowa porada prawna