Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Baza wiedzy

Odszkodowania Białystok, Apelacja Białostocka - Jakie kwoty zasądzają sądy tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Zakres tematyczny:

*Analiza kwot odszkodowań z wypadków drogowych zasądzanych przez Sądy Apelacji Białostockiej czyli Sądy Okręgowe z miasta: Białystok, Łomża, Olsztyn, Ostrołęka, Suwałki.

*Wysokość kwot tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym.

*Wysokość kwot ze względu indywidualne okoliczności sprawy, takie min. jak wiek, stopień pokrewieństwa, sytuację życiową, rodzinną, psychologiczną.

*Porównanie poszczególnych Sądów Okręgowych z Apelacji Białostockiej, ocena możliwości skutecznego dochodzenia wysokich odszkodowań.

*Okoliczności najczęściej negatywnie wpływające na ocenę krzywdy przez sąd.

*Odszkodowanie, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej skuteczne dochodzenie wysokich kwot odszkodowań na podstawie wypadku drogowego.

APELACJA BIAŁOSTOCKA:


APELACJA BIAŁYSTOK:

Do Sądów Apelacji Białostockiej należą rozstrzygające sprawy o odszkodowanie Sądy Okręgowe w mieście Białystok, Olsztyn, Łomża, Ostrołęka, Suwałki.

Artykuł porównuje poszczególne sądy Apelacji Białostockiej, udziela wskazówek o jakie najwyższe odszkodowania po śmierci osoby bliskiej można wystąpić skutecznie przed określony Sąd z pomocą radcy prawnego od odszkodowań lub adwokata zajmującego się odszkodowaniami.

Z uwagi na wartość przedmiotu sporu, analiza będzie dotyczyła głownie roszczeń małżonków, dzieci, rodziców i rodzeństwa.

ZADOŚĆUCZYNIENIA DLA MAŁŻONKÓW I DZIECI


Sąd Okręgowy w Łomży w sprawie I C 50 /18 - NASZA SPRAWA O ODSZKODOWANIE POWYPADKOWE

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będą kwoty:

150.000zł żona, około 30l, młode małżeństwo, około 6l związek

150.000zł córka, około 1r,

150.000zł córka, około syn 4l,

-sprawa dotyczyła wypadku z 2017r

-Sprawa o odszkodowanie została bardzo skutecznie poprowadzona przez radcę prawnego specjalizującego się w sprawach o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej, przesłuchanych zostało 10 świadków, udało się uzyskać bardzo wysokie zadośćuczynienia i odszkodowania. Uzyskane kwoty są najwyższymi jakie udało się nam do tej pory uzyskać w Apelacji Białostockiej dla żony i dziecka.


Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa 403 /18 - apelacja od wyroku SO w Ostrołęce:

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

130.000zł ok. 25l córka, bardzo silna depresja, 5 miesięcy zwolnienia od pracy, roczny urlop dziekański z powodu depresji, problemów z koncentracją, bulimia, stany lękowe, myśli samobójcze,

-sprawa dotyczyła wypadku z 2016r

-Sądy zasądziły bardzo wysokie zadośćuczynienie dla dorosłej córki za śmierć ojca w wypadku drogowym, poszkodowana bardzo skutecznie zrealizowała swoje roszczenia odszkodowawcze.


Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa 244 /18 - apelacja od wyroku SO w Olsztynie:

uznał, że odpowiednio wysokim zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

120.000zł dla około 65l małżonki, małżeńśtwo miało ponad 40 letni staż.

60.000zł dla córki 39l, mającej własną rodzinę i mieszkającą oddzielnie.

-sprawa dotyczyła wypadku z 2015r

-Sąd Apelacyjny w Białymstoku podwyższył zadośćuczynienie dla żony za śmierć męża z 80.000zł na 120.000zł, apelacja adwokata powódki okazała się bardzo skuteczna a odszkodowanie wysokie.


Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa 191/18 - apelacja od wyroku SO w Ostrołęce:

uznał, że odpowiednio wysokim zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

120.000zł dla około 65l małżonki, małżeństwo miało ponad 30 letni staż.

100.000zł dla syna 39l, mającej własną rodzinę i mieszkającą oddzielnie.

80.000zł dla syna

80.000zł dla córki

-sprawa dotyczyła wypadku z 2014r

-Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał za odpowiednio wysokie odszkodowanie kwoty ustalone przez SO w Ostrołęce.

ZADOŚĆUCZYNIENIE DLA RODZICÓW, RODZEŃSTWA

Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa 451 /18 - apelacja od wyroku SO w Białymstoku:

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

50.000zł dla ojca, około 65l.

10.000zł dla brata, 38l, mającego własną rodzinę.

-Sprawa dotyczyła wypadku drogowego. Sądy zasądził dość niskie zadośćuczynienia dla bliskich zmarłego.Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa 304 /18 - apelacja od wyroku SO w Łomży:

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będzie kwota:

130.000zł dla matki, za śmierć córki, jednej z 4 dzieci.

100.000zł dla ojca, za śmierć córki w wypadku drogowym.

-Znaczną wysokość odszkodowań uzasadniają okoliczności, że Córka była szczególnie związana z rodzicami przez swoją chorobą i wymagała znacznie więcej opieki od pozostałych dzieci, 10% uszczerbku na zdrowiu u matki, wizyty na cmentarzu u córki po 2 razy dziennie.

-Sprawa dotyczyła wypadku drogowego. Sądy zasądził wysokie zadośćuczynienia dla bliskich zmarłej.

Sąd Apelacyjny uznał kwoty przyznane przez SO w Łomży tj. 160.000zł u matki i 120.000zł u ojca za zbyt wygórowane i obniżył je do kwot 130.000zł dla matki za śmierć córki i do 100.000zł u ojca. Mimo zmiany przez Apelacje w mojej ocenie kwoty uzyskane są bardzo dobre.


Sąd Okręgowy w Łomży w sprawie I C 50 /18 - NASZA SPRAWA

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę będą kwoty:

80.000zł matka, za śmierć syna, jednego z 8 dzieci, tytułem odszkodowania powypadkowego.

80.000zł ojciec, za śmierć syna, jednego z 8 dzieci, tytułem odszkodowania powypadkowego.

-sprawa dotyczyła wypadku z 2017r

-Sprawa została skutecznie poprowadzona przez radcę prawnego od odszkodowań, przesłuchanych zostało 10 świadków, opinię wydał psycholog i psychiatra, udało się uzyskać bardzo wysokie zadośćuczynienia.


Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie I ACa 786 /17

uznał, że właściwym zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę dla matki, która straciła dwoje małych dzieci będzie kwota

200.000zł, dzieci miały 4 lata i 9 miesięcy.

-sprawa dotyczyła wypadku z 2017r

-Sprawa o odszkodowanie została skutecznie poprowadzona przez adwokata powódki, biegłe stwierdziły 3% uszczerbku na zdrowiu psychicznym, SA Białystok uznał za odpowiednio wysokie odszkodowanie kwotę 200.000zł za jednoczesną stratę dwójki dzieci.

PODSUMOWANIE WYSOKOŚCI ZADOŚĆUCZYNIEŃ:


ANALIZA KWOT:

Podane kwoty uzyskanych odszkodowań powypadkowych uwzględniają sprawy bez przyczynienia i ujemnych okoliczności.


Małżonek za małżonka:

-młody małżonek (20-40 lat) może uzyskać od 80.000zł do 150.000zł zadośćuczynienia za śmierć współmałżonka.

-starszy małżonek (40-80) może z reguły uzyskać od 70.000zł do 120.000zł zadośćuczynienia


Dziecko za rodzica:

-małoletnie od 80.000zł do 150.000zł

-dorosłe od 50.000zł do 120.000zł


Rodzic za dziecko:

-za dziecko małoletnie 100.000zł-150.000zł

-za dziecko dorosłe 50.000zł - 100.000zł


Rodzeństwo za brata lub siostrę:

-za rodzeństwo małoletnie 40.000zł - 60.000zł

-za rodzeństwo dorosłe 20.000zł - 60.000zł.


Wnuk za dziadka, babcię:

-małoletni około 8.000zł - 20.000zł

-dorosły 5.000zł - 15.000zł


BARDZO WAŻNE:

Kwoty podane należy brać pod uwagę gdy w sprawie nie ma podstaw do przyczynienia, a także gdy nie występują okoliczności ujemnie wpływające na ocenę krzywdy.

Jeżeli zmarły pił alkohol z kierowcą przed jazdą - kwoty będą o około 40-50% mniejsze.

OKOLICZNOŚCI UJEMNE, WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻENIE ZADOŚĆUCZYNIENIA:

-Przyczynienie się zmarłego do szkody, przez spożywanie alkoholu z kierowcą przed jazdą, świadomość co do jego stanu (30-50% mniej)

-Brak pasów bezpieczeństwa w sytuacji gdy mogły uratować życie pasażera, kierowcy (20-90%)

-Okoliczności rodzinne, patologie, alkohol, przemoc, brak pracy, konflikty z prawem.

-Słabe więzi emocjonalne, słaba sieć powiązań życiowych, rzadko spędzany wspólnie czas.

-Okres w którym doszło do wypadku, w starych sprawach Sądy zasądzają około 30% mniej niż w nowych. Za stare uznaje się te z przed 2008r tj. z okresu 1997-2008r za nowe te od 2009 do dnia dzisiejszego.

PODSUMOWANIE:

*Pamiętaj, że każda sprawa powinna być oceniona indywidualnie przez Adwokata, Radcę Prawnego, każda sprawa o odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej w wypadku drogowym jest inna, ma tylko sobie właściwe okoliczności, oprócz tych zasadniczo wspólnych, podobnych.

*Dobry Adwokat, Radca Prawny, mający duże doświadczenie w sprawach o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w wypadku drogowym, potrafi ocenić z bardzo wysokim prawdopodobieństwem ile w danej sprawie można uzyskać oraz to ile poszczególni sędziowie z apelacji białostockiej w danej sprawie i okolicznościach mogą zasądzić.

*Bardzo ważne jest by pewne okoliczności szczególnie wyeksponować a pewne pominąć, nie wskazywać na nie.

ODSZKODOWANIE ZA ŚMIERĆ OSOBY BLISKIEJ BIAŁYSTOK:

W sprawie o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby warto korzystać z pomocy dobrego radcy prawnego, który ma specjalizację i doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, prowadzi sprawy o odszkodowanie dla klientów z Łomży, Białegostoku, Olsztyna, Suwałk, Ostrołęki.

UMOWA O DOCHODZENIE ODSZKODOWANIA:

Umowy o odszkodowanie po śmierci osoby bliskiej w wypadku nie musisz podpisywać w pierwszych dniach po zdarzeniu.

Nie podejmuj decyzji co do wyboru pełnomocnika do sprawy odszkodowawczej w szoku i pod wpływem emocji, bardzo często agenci firm odszkodowawczych straszą pokrzywdzonych wmawiając im, że sprawca ma znajomości w prokuraturze, że muszą szybko działać bo sprawa zostanie nielegalnie ,,wyczyszczona,, że odszkodowanie przepadnie (na dochodzenie odszkodowania powypadkowego masz 20 lat), oczerniają się nawzajem wymyślając przeróżne zarzuty, by doprowadzić do umowy właśnie z nimi.

RADCA PRAWNY ODSZKODOWANIA ŁOMŻA:

Najlepiej powierz sprawę o odszkodowanie z wypadku drogowego specjalistom od odszkodowań, Radcy Prawnemu lub Adwokatowi, którzy stale specjalizują się w sprawach odszkodowań z wypadków, taka decyzja znacznie zwiększy twoje szanse na wysokie odszkodowanie w starciu z Firmą Ubezpieczeniową i zapewni profesjonalną pomoc prawną w sprawie karnej.

ADWOKAT ODSZKODOWANIA ŁOMŻA:

Pierwszy krok do wysokiego odszkodowania to wybór dobrego Radcy Prawnego od odszkodowań (specjalizującego się w dochodzeniu odszkodowań z wypadków drogowych), to podstawa by uzyskać maksymalnie wysokie odszkodowanie.

ODSZKODOWANIA PROWIZJA, CENNIK:

Adwokat czy Radca Prawny wyspecjalizowany w tego typu sprawach, uzyska najwyższe możliwe odszkodowanie, a najczęściej poprowadzi sprawę o odszkodowanie z wypadku drogowego za 2-3 razy niższe wynagrodzenie od tak zwanych firm odszkodowawczych.

RADCA PRAWNY ODSZKODOWANIA OPINIE BIAŁYSTOK:

Moja Kancelaria specjalizuje się tylko w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie po śmierci osób bliskich, warto nam zaufać, co potwierdzają opinie klientów.

ODSZKODOWANIA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE ŁOMŻA:

Wstępne porady, analiza dokumentów odnośnie sprawy o odszkodowanie po śmierci osób bliskichdarmowe.

W sprawach wypadków śmiertelnych dojeżdżamy do klientów w całym kraju, prowadziliśmy już sprawy klientów z Gdańska, Kołobrzegu, Elbląga.

ODSZKODOWANIA BIAŁYSTOK, ŁOMŻA:

radca prawny odszkodowania lublin mec Sławomir Morlewski

Wielokrotnie prowadziliśmy sprawy o odszkodowania powypadkowe w rejonie apelacji białostockiej czyli sprawy poszkodowanych z okolic miast Białystok, Olsztyn, Łomża, Ostrołęka, Suwałki w okolicach tych miast możemy liczyć na dobre opinie naszych klientów na temat pracy radcy prawnego od odszkodowań.

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl
Adres: Biurowiec Q22, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

Bezpłatna konsultacja