Sławomir Morlewski Radca Prawny
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
Skontaktuj się z nami:
518 841 148 morlewski-kancelaria@wp.pl

W sprawach o odszkodowanie:

bezpłatna konsultacja

Baza wiedzy

Sąd Najwyższy: Sąd może przyznać zadośćuczynienie dla najbliższych osoby, która doznała z czyjejś winy ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

-Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do więzi z osobą bliską, prawidłowej relacji rodzinnej.

-Kalectwo jako okoliczność utrudniająca prawidłowe więzi i relacje z osobą bliską.

-Roszczenie osób bliskich ciężko poszkodowanego w wypadku o zadośćuczynienie.

UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO:

Siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego, obradujący pod przewodnictwem prezesa Izby Cywilnej Dariusza Zawistowskiego podjął 3 jednobrzmiące uchwały, które otwierają nowy obszar rynku odszkodowań. 

Sąd odpowiedział na pytania prawne jednego ze składów SN, Aleksandry Wiktorow – rzecznika finansowego – a także Komisji Nadzoru Finansowego.

WARUNKI PRAWNE NOWEGO ROSZCZENIA:

Kwestia roszczeń dla członków rodziny osoby która doznała ciężkiego uszczerbku była poruszana od lat, a zwłaszcza od 2008 r. Wtedy bowiem przywrócono w Polsce, zadośćuczynienie dla bliskich ofiary śmiertelnej w wyniku przestępstwa, wykroczenia drogowego lub błędu medycznego, czyli czynu niedozwolonego, o którym mówią uchwały SN. 

Było to odstępstwo od zasady, że zadośćuczynienia za szkody na ciele czy w sferze duchowej (cierpienie, stres, zerwana więź rodzinna) mogą domagać się w Polsce tylko bezpośrednio poszkodowani.

Trzy pytania prawne, które trafiły do SN, wywołała sprawa dziewczynki, teraz dziewięcioletniej, która na skutek błędu lekarskiego przy porodzie jest w stanie skrajnego kalectwa. Rodzice nie mają z nią kontaktu intelektualnego, bez nadziei na poprawę. Ciąża była prawidłowa, ale w trakcie porodu zapis monitoringu KTG zaczął się pogarszać i lekarz dyżurny uznał, że należy wykonać cesarskie cięcie. Szef dyżuru zdecydował jednak o kontynuacji porodu siłami natury, i dopiero po 30–40 minutach dziecko przyszło na świat przy pomocy kleszczy, w stanie zamartwicy.

WYROKI SĄDÓW NIŻSZYCH INSTANCJI:

Wina szpitala jest przesądzona. Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz dziecka 400 tys. zł zadośćuczynienia oraz 4,4 tys. zł renty, dla matki 70 tys. zł, a dla ojca 30 tys. zł. 

Z kolei Sąd Apelacyjny w Warszawie zwiększył zadośćuczynienie dla dziecka do 1,2 mln zł, a na rzecz matki – do 300 tys. zł a dla ojca – do 200 tys. zł.

JAK WYCENIĆ KRZYWDĘ:

Szpital wypłacił te kwoty, ale zakwestionował zadośćuczynienia dla rodziców. I tak sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ten zaś powziął wątpliwość, czy takie zadośćuczynienie przysługuje także bliskim poszkodowanego, kiedy ten, owszem, doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu, ale żyje.

Pełnomocnik szpitala mec. Anna Płatkowska przekonywała SN, że nie ma podstaw do rekompensowania więzi rodzinnej z dzieckiem żyjącym, tyle że chorym, upośledzonym. Takie wartościowanie mogłoby tworzyć obraz niepełnosprawnych jako osób niepełnowartościowych. Nie można mówić, że miłość rodziców do dzieci niepełnosprawnych jest mniejsza niż gdyby były sprawne. Wspomniała też o stronie ekonomicznej problemu: dopuszczenie takich rekompensat zwiększy wydatki firm ubezpieczeniowych, a w konsekwencji wpłynie na składki w obowiązkowego OC.

Dodajmy, że Komisja Nadzoru Finansowego przyłączyła się do tego postępowania, przestrzegając przed skutkami dopuszczenia odszkodowań dla bliskich poszkodowanego. Według danych KNF jeden śmiertelny przypadek skutkuje średnio wypłatą świadczenia dla trzech osób z rodziny po 33 tys. zł. Te dodatkowe wydatki mogą więc wymagać podwyżki od 0,5 do 5,5 proc. ceny polis OC, które już i tak w ostatnich latach zdrożały.

ARGUMENTY PEŁNOMOCNIKÓW POWODÓW:

Pełnomocniczki rodziców dziecka, mecenaski Jolanta Budzowska i Karolina Kolary wskazywały z kolei, że dla współczesnego społeczeństwa więzi rodzinne to wartość fundamentalna, a w tej rodzinie z winy szpitala zostały poważnie zaburzone. Rodzice nie mogą cieszyć się rodzicielstwem. Co więcej, takie cierpienie nie wygasa, ale rośnie z wiekiem dziecka, ponieważ jego niepełnosprawność jest bardziej widoczna.

Sąd Najwyższy przychylił się do tego stanowiska, nie uzasadnił jednak uchwał. Uczyni to pewnie w niedługim czasie na piśmie. Sama uchwała nie pozostawia wątpliwości.

Niepewność może się wiązać jedynie z tym, że jedno z pytań dotyczyło tego, czy świadczenie ubezpieczyciela z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów obejmuje to zadośćuczynienie. SN w uchwale nie odniósł się do tego. Prawdopodobnie dlatego, że zasada jest taka, że firma ubezpieczeniowa odpowiada w granicach odpowiedzialności sprawcy.

– To bardzo dobra wiadomość dla najbliższych osób dotkliwie poszkodowanych w różnych zdarzeniach, a stanowisko SN spowoduje ujednolicenie linii orzeczniczej sądów. Będzie też szansą na polubowne kończenie sporów o zadośćuczynienie, bez kierowania roszczeń na drogę sądową – komentuje Edyta Szymkowiak, dyrektor pionu dochodzenia roszczeń Centrum Odszkodowań DRB. – Jest to szczególnie istotne w obliczu życiowych tragedii, jakie stały się udziałem rodzin najciężej poszkodowanych. Dotychczas pośrednio poszkodowani nie mogli korzystać z takiej samej ochrony jak bezpośrednio poszkodowani – dodaje Szymkowiak.

UCHWAŁY SN:

sygn. akt: 

III CZP 60/17, 

III CZP 69/17, 

III CZP 36/17

radca prawny odszkodowania, dobry radca prawny od odszkodowań, zadośćuczynienie za ciężki uszczerbek osoby bliskiej, adwokat odszkodowania, zadośćuczynienie za krzywdę bliskiej osoby bezpośrednio poszkodowanej

Jeżeli nie znalazłeś w tym artykule satysfakcjonującej Cię odpowiedzi na swoje pytania, masz jeszcze wątpliwości, chcesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji lub myślisz o zleceniu nam sprawy, skontaktuj się z nami, postaramy się Ci pomóc w podjęciu decyzji.

BEZPŁATNA WERYFIKACJA SPRAWY

W sprawach o odszkodowanie bezpłatnie analizujemy czy w sprawie możemy uzyskać dla Ciebie świadczenia.

PROFESJONALNA POMOC PRAWNA

Potrzebujesz profesionalnej pomocy prawnej, nie czekaj, zgłoś się do nas otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz.


Usługi

Szybki kontakt

Telefon: 518 841 148
Email: morlewski-kancelaria@wp.pl

Bezpłatna konsultacja